Offentlige servicekontor og Trondheim kommunes taushetsplikt

Offentlige servicekontor og Trondheim kommunes taushetsplikt

Rapporten i pdf

I prosjektet belyses følgende problemstilling: 

Overholder Trondheim kommune reglene om taushetsplikt i organiseringen av offentlige servicekontor?

I taushetsplikten ligger en plikt for enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan til å ivareta taushet om noens personlige forhold. En har ikke rett til å meddele de taushetsbelagte opplysningene til uvedkommende, enten meddelelsen skjer muntlig, ved å vise dokumenter, ved å la dokumenter ligge fremme, eller ved måten en ellers handler på. Videre innebærer det en plikt til aktivt å hindre at opplysningene kommer uvedkommende i hende. Uvedkommende vil som utgangspunkt være alle unntatt klienten selv, for eksempel venner, kollegaer og andre forvaltningsorganer. Bestemmelsen innebærer en plikt til diskresjon som også medfører krav til oppbevaring og formidling av informasjon.

I rapporten konkluderer revisjonen med at kommunen på en del punkter ikke ivaretar reglene om taushetsplikt godt nok, blant annet når det gjelder utformingen av de offentlige servicekontorene. Revisjonen er positiv til muligheten for økt samarbeid som organiseringen i offentlige servicekontor gir.

Sist oppdatert: 20.10.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward