Økonomistyring i bygg- og anleggsprosjekter

Økonomistyring i bygg- og anleggsprosjekter

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har undersøkt økonomistyringen i bygg- og anleggsprosjekter i kommunen.

Rapporten viser at kommunen har generelt tilfredsstillende rutiner for økonomistyring av investeringsprosjektene. Standardkontrakter anvendes på investeringsområdet og kommunen har rutiner for oppfølging av prosjektene. Kommunen bygger ingen bygg selv, men står for intern prosjektledelse og planlegging. Det er en styrke for prosjektstyringen at den interne prosjektledelsen styrkes med innleide byggtekniske fagpersoner. Utfordringen i byggeprosjektene er tilleggsbestillinger som kommer etter at kontrakt er inngått med entreprenørene. Dette er fordyrende. Begge de to renoveringsprosjektene som er gjennomgått hadde merforbruk og overskred de økonomiske rammene bystyret hadde vedtatt. Noe av årsaken til dette er mangler ved planleggingen. Renoveringsprosjekter er generelt forbundet med større usikkerhet enn rene byggeprosjekter, og rådmannen bør vurdere om det for slike prosjekter skal settes særskilte krav til risikoanalyser og vurdering av størrelsene på de marginer som avsettes.

Rådmannen har porteføljestyring av investeringsprosjektene. Porteføljene har blitt styrt innenfor vedtatte rammer. Rådmannen har sørget for å oppjustere de økonomiske rammene fra bystyret på de enkelte investeringsområdene etter behov, men har ikke i samme grad sørget for tilsvarende nedjusteringer når aktiviteten i prosjektene har blitt forsinket. Revisjonen mener porteføljestyringen er tilfredsstillende, men at det er forbedringsområder. Rådmannen har tatt i bruk et nytt økonomistyringsverktøy som vil kunne bidra til bedre og tettere porteføljestyring.

Rådmannen har rutiner for at de større investeringsprosjektene skal til politisk behandling i bystyret før igangsetting av byggearbeidene, noe som er i samsvar med investeringsreglementet. Det framgår imidlertid av undersøkelsen at 7 av 74 kontrollerte prosjekter ikke ble fremmet for politisk behandling før igangsetting av byggearbeidene.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Magnar Andersen på telefon 91 67 22 18 eller e-post .

Sist oppdatert: 03.05.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward