Olavsfestdagene 2008 - årsaker til underskuddet

Olavsfestdagene 2008 - årsaker til underskuddet

Endelig rapport i pdf-format. Med korrigering av fakta side 19, dvs i 4. avsnitt. 3. setning er endret, mens 4. og 5. setning fra opprinnelig versjon er tatt ut.

Rapporten ble behandlet av vår oppdragsgiver, styret i Stiftelsen Olavsfestdagene, den 10.12.2008. Styret fattet samtidig vedtak om å løse Trondheim kommunerevisjon og de ansatte fra taushetsplikten vedrørende innholdet i rapporten.

Bakgrunnen for undersøkelsen var at det i august/september 2008 ble avdekket et betydelig underskudd etter gjennomføring av Olavsfestdagene i 2008. Det ble tidlig klart for den nytilsatte direktøren at Olavsfestdagene sto foran betydelige økonomiske problemer. Kontoen for utbetalinger til leverandører var brukt opp og undersøkelser avdekket at at forholdene var kritiske. I løpet av september ble det klart at man hadde et underskudd i størrelsesorden 6-7 millioner kr. For styret, staben og den delte ledelsen kom underskuddet som en overraskelse. Det ble videre reist spørsmål om å sette i gang undersøkelser for å avdekke hva som hadde skjedd i 2008-festivalen, med fokus på hva som hadde forårsaket et underskuddet av en slik størrelse.

Kommunerevisjonen ble kontaktet av styret i overgangene september/oktober med en forespørsel om å undersøke forholdene nærmere. Revisjonen gjorde da en avtale med styret om å utføre en avtalt kontrollhandling på området. Problemstillingene for undersøkelsen har vært avgrenset til å kartlegge hvilke arrangementsmessige styringsforhold som bidro til underskuddet. Dette omfatter en kartlegging av hvilke kostnader og inntekter som bidro til underskuddet, om underskuddet er knyttet til bestemte arrangementer og om det er tekniske eller arenamessige valg som har ført til underskuddet. Det er også stilt spørsmål om hvordan økonomistyringen og ledelsen fungerte i 2008.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med:

  • Per Olav Nilsen, telefon 95 26 34 59
  • Magnar Andersen, telefon 91 67 22 18

Sist oppdatert: 28.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward