Overordnet analyse 2013 - 2015

Overordnet analyse 2013 - 2015

Notatet i pdf

I dette notatet oppsummerer Trondheim kommunerevisjon arbeidet med overordnet analyse for periode 2013 - 2015. Analysen inneholder en gjennomgang av kommunens utfordringer innenfor de ulike tjenesteområdene og aktuelle selskaper som kommunen er involvert i.

Ved spørsmål, kontakt Per Olav Nilsen på mobil 95 26 34 59 eller e-post per-olav.nilsen@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 20.04.2021

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006