Hjem Politikk og planerTrondheim kommunerevisjonRevisjonsrapporterRapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens § 4

Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens § 4

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon oppsummerer i denne rapporten årets regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet.

For regnskapsåret 2014 har Trondheim kommune mottatt en normalberetning, det vil si en revisjonsberetning uten presisering eller forbehold. Innholdet i denne revisjonsrapporten er knyttet til nummererte forhold som skal komme administrasjonen og kontrollkomiteen til kunnskap i henhold til § 4 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Ved spørsmål kontakt Svein Kato Isaksen på telefon 916 72 207 eller e-post svein-kato.isaksen@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 25.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006