Refusjon sykepenger og foreldrepenger

Refusjon sykepenger og foreldrepenger

Last ned rapporten her

Trondheim kommunerevisjon har i denne regnskapsrevisjonen undersøkt om Trondheim kommune har gode rutiner for behandling av refusjonskrav knyttet til sykepenger og foreldrepenger, og om det blir foretatt korrekt bokføring i regnskapet. Undersøkelsen gjelder regnskapsåret 2019.

Konklusjon

Kommunen har etablert skriftlige rutiner knyttet til sykefravær og foreldrepermisjoner som skal benyttes av enhetene. Rutinene er i tråd med gjeldende regelverk. Rutiner ved sentralt refusjonsteam er ikke prioritert på grunn av mange endringer på området.

Riktig fraværsregistrering er en forutsetning for korrekt refusjonsbehandling. Det har vært mangler ved fraværsregistreringen. Administrasjonen har derfor gjennomført interne kurs i behandling av digitale sykmeldinger.

IT-systemet som benyttes ved refusjonsbehandling beregner krav i tråd med regelverket, men refusjonsteamet har i perioder hatt utfordringer med å overholde foreldelsesfrister overfor NAV. De har imidlertid klart å sende krav innen fristene for foreldelse. Vi mener at digitalisering fra NAV innebærer redusert risiko for tap av refusjon og gir grunnlag for effektivisering av arbeidet.

Undersøkelsen viser at det er risiko for tap av refusjon for arbeidsgiverperioden ved vedtak om fritak for arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom. Dette skyldes blant annet manglende rapportering av vedtak til sentralt refusjonsteam.

Oppfølging av sendte krav er forbedret etter 2016, noe som er positivt da forsinket oppfølging av krav overfor NAV er uheldig, og innebærer risiko for tap av refusjonsinntekter.

Enhetene har ikke alltid god nok oppfølging av maksdato for opphør av sykepengerettigheter, noe som medfører tidkrevende opprettinger av for mye utbetalt lønn og risiko for tap på krav.

Bokføring i regnskapet er korrekt med tanke på regelverket, men kommunen har utfordring med å avstemme fordringer i balansen. Kommunen jobber med å få til automatiserte avstemminger og robotløsning for avstemming mellom sendte og mottatte krav.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 20.10.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward