Rehabilitering av Granåsen hoppanlegg

Rapporten i pdf

Denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin forvaltningsrevisjon av rehabiliteringen av Granåsen hoppanlegg.

Revisjonen mener det er flere svakheter i måten rehabiliteringsprosessen har blitt gjennomført på. Dette begrunner vi med:

  • Rehabiliteringen er blitt dyrere enn planlagt og som en minimumsløsning.
  • Informasjonen til politisk nivå har ikke vært god nok.
  • Rehabiliteringen har vært preget av flere hastesaker.
  • Uklare roller og mangelfull prosjektstyring og økonomioppfølging.
  • Manglende kontinuitet i viktige roller.
  • For dårlig kvalitetssikring av beslutning om endret metode for plastlegging.
  • Uheldig overgang fra totalentreprise til åpen bok-avtale og mangelfull oppfølging av avtalen.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Berit Juul på telefon 916 72 206 eller e-post berit.juul@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 30.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006