Ressursbruk i skolen – med vekt på Trondheim. En vurdering av administrasjon og støttetjenester for skolene i åtte storkommuner

Ressursbruk i skolen – med vekt på Trondheim. En vurdering av administrasjon og støttetjenester for skolene i åtte storkommuner

Rapporten for Trondheim kommune

Fellesrapporten for de samarbeidende kommunene

Kommunerevisjonene i åtte av de ti kommunene som deltar i nettverkssamarbeidet ASSS (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner) har samarbeidet om gjennomføringen prosjektet. De samarbeidende revisorene er fra Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

Formålet med prosjektet har vært å bidra til å identifisere forhold som kan gi en mer effektiv ressursbruk til administrasjon, støtte, planlegging og samordning av skolene sentralt og ute på den enkelte skole. Revisjonene har sammenlignet kommunenes ressursbruk til disse oppgavene, undersøkt mulige forklaringer til forskjeller i ressursbruk og forsøkt å identifisere de områdene der effektiviseringspotensialet er størst. Vi har undersøkt om det er noen likheter mellom de kommunene som er mest effektive og de kommunene som er minst effektive for om mulig å kunne avdekke en ”beste praksis”.

Sist oppdatert: 10.04.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward