Revisjonens gjennomgang av Fredenvoldsaken

Revisjonens gjennomgang av Fredenvoldsaken

Rapporten i pdf

Revisjonen har gjennomgått Fredenvold-saken, som gjelder tidligere rådmann Knut Sæther sin henvendelse om å kjøpe en parsell av kommunens tomt Fredenvold på Reppe. Saken har fått betydelig pressedekning. Sør-Trøndelag politidistrikt åpnet etterforskning i saken i november 2004 med mistanke om mulig korrupsjon. Politiet henla straffesaken 2.mars 2005. Revisjonen har gått inn i saken etter at politiet var ferdig med sin etterforskning. Fokuset for revisjonens undersøkelse har vært inhabilitet, likebehandling og den forvaltningsmessige håndtering av saken.

Revisjonen har gjennomført verifiserte intervjuer med 11 personer. I tillegg har revisjonen hatt tilgang til og gjennomgått politiets etterforskningsdokumenter og annen tilgjengelig dokumentasjon i saken. Revisjonen har tatt som utgangspunkt for sin gjennomgang at offentlige tjenestemenn må kunne hevde sine interesser på lik linje med andre borgere, uavhengig av deres stilling i kommunen. En slik henvendelse vil imidlertid stille store krav til habilitet for administrasjonen og den politiske ledelsen i kommunen.

En stor del av revisjonens arbeid har bestått i å få klarhet i de faktiske forholdene i saken.

Sist oppdatert: 11.04.2018

Fant du det du lette etter?