Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk 1996 – 2006

Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk 1996 – 2006

Rapporten i pdf

På ekstraordinær generalforsamling avholdt 31. januar 2006 ble Trondheim kommunerevisjon bedt om å gjennomføre en full forvaltningsrevisjon av Trondheim Renholdsverk. Bakgrunn for bestillingen var den økonomiske situasjonen som ble avdekket i TRV ved utgangen av 2005. Følgende føringer ble gitt fra generalforsamlingen:

”Det er mange spørsmål som må og skal stilles i etterkant av dette. Derfor vil rapporten fra Trondheim kommunerevisjon være viktig for Bystyret å få til behandling før generalforsamlingen i selskapet. Av de spørsmål som særskilt må belyses er om opplysningsplikten overfor styret og eier er overholdt, og om det arbeidet revisor har gjennomført er godt nok.”

Kontrollkomiteen behandlet 9. februar 2006 formelt bestilling av denne forvaltningsrevisjonen. Revisjonen fikk i mandat å følge opp problemstillingene som ble presentert av Revisjonen på ekstraordinær generalforsamling i TRV 31. januar 2006. Revisjonen har gjennomgått, vurdert og belyst en rekke forhold i perioden 1997 – 2005, og har innenfor den tid som har vært tilgjengelig søkt å fremheve sentrale utviklingstrekk. Vi har vurdert til dels komplekse problemstillinger og mulige årsakssammenhenger for å gi et tilstrekkelig dekkende bilde av TRV med tanke på mandatet for den gjennomførte forvaltningsrevisjon.

Trondheim renholdsverks hjemmesider

Sist oppdatert: 20.10.2023

Fant du det du lette etter?