Revisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2007

Revisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2007

Rapporten i pdf-format

Rapporten omhandler det arbeidet Trondheim kommunerevisjon har gjort i forbindelse med regnskapsrevisjonen i 2007. Noen av forholdene som omtales er tatt opp i egne rapporter.

Mer informasjon om Trondheim kommunes årsrapporter

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?