Revisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2008

Revisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2008

 
I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet. Revisjonsrapporten beskriver de forholdene som er kommentert i selve revisjonsberetningen på en utfyllende måte. I tillegg rapporteres det om forhold som ikke er omtalt i revisjonsberetningen. Disse forholdene omtales i rapportens del II og III. Del II er klassifisert i henhold til § 4 i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv, mens del III omhandler andre forhold. Målgruppen for rapporten er administrasjonen og kontrollkomiteen.
 

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?