Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap 2010

Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap 2010

Rapporten i pdf

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet. Revisjonsrapporten beskriver forholdet som er kommentert i selve revisjonsberetningen. I tillegg rapporteres det om forhold som ikke er omtalt i revisjonsberetningen. Sistnevnte er omtalt i rapportens del II, som er definert som nummererte forhold i henhold til § 4 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Kontaktpersoner: Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen og Plan- og utviklingssjef Svein Kato Isaksen.

Mer om Trondheim kommunes årsrapporter

Sist oppdatert: 23.07.2021

Fant du det du lette etter?