Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap 2011

Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap 2011

Rapporten i pdf

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet. Revisjonsrapporten beskriver forholdet som er kommentert i selve revisjonsberetningen. I tillegg rapporteres det om forhold som ikke er omtalt i revisjonsberetningen. Sistnevnte er omtalt i rapportens kapittel 5 som er definert som nummererte forhold i henhold til § 4 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Sist oppdatert: 25.05.2018

Fant du det du lette etter?