Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap 2012

Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap 2012

Rapporten

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet. For regnskapsåret 2012 har Trondheim kommune mottatt en normalberetning, det vil si en revisjonsberetning uten presisering eller forbehold. Innholdet i denne revisjonsrapporten er knyttet til nummererte forhold som skal komme administrasjonen og kontrollkomiteen til kunnskap i henhold til § 4 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Revisjonen håper at vårt bidrag i denne rapporten vil være nyttig i forbindelse med rådmannens løpende arbeid med kommunens økonomiske og administrative interne kontroll.

Sist oppdatert: 25.05.2018

Fant du det du lette etter?