Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen

Rapporten i pdf

I denne rapporten har Trondheim kommunerevisjon undersøkt innføringen av samhandlingsreformen i Trondheim kommune.

Trondheim kommune og St. Olavs har etablert rutiner for samhandling. Rapporten viser at rutinene ikke alltid blir overholdt. Det har vært tilfeller hvor pasienter med store behov har blitt sendt hjem fra sykehuset uten at hjemmetjenesten har fått beskjed om det. Det elektroniske samhandlingssystemet E-link har ført til en tettere og enklere samhandling mellom de ulike partene, men fungerer ikke helt optimalt enda. Avviksrapporteringen dokumenterer brudd på samhandlingsrutinene. Det er en underrapportering av avvik, noe som kan føre til manglende læring og forbedring.

Gjennomsnittlig liggetid for utskrivningsklare pasienter har gått ned på landsbasis etter at samhandlingsreformen ble innført. Den har også gått noe ned i Trondheim. Kommunen har utfordringer med å håndtere pasienter som har ligget mer enn ett døgn som utskrivningsklare. Undersøkelsen viser at hjemmetjenesten ikke sier nei til å ta i mot utskrivningsklare pasienter. Den viser videre at mange av korttidsplassene ved Øya helsehus er belagt med pasienter med langtidsvedtak. Dette fører til at kommunen har færre tilgjengelige plasser for de utskrivningsklare.

Undersøkelsen viser flere eksempler på pasienter som har opplevd kasteballsproblematikk. At det har blitt flere spesialiserte avdelinger i det kommunale tjenesteapparatet, oppleves ifølge flere informanter som forvirrende for pasientene. Utskrivningsklare pasienter som blir liggende på St. Olavs kan bli flyttet dit hvor sykehuset har ledig sengekapasitet. Disse faktorene kan bidra til at mange pasienter ikke opplever å få et helhetlig og forutsigbart tilbud.

Kommunen har arbeidet målrettet for å heve kompetansenivået innen hjemmetjenesten. Våre informanter sier at kompetansenivået er tilstrekkelig til å håndtere de faglige utfordringer tjenestene står overfor per i dag. Kompetanseoverføringen mellom St. Olavs og kommunen ser ut til å fungere etter hensikten. Rapporten viser at hjemmetjenesten har utfordringer med å rekruttere sykepleiere, og at det pågår et kontinuerlig arbeid med dette.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Tale Baadsvik på telefon 92 06 87 50 eller e-post

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward