Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Rapporten i pdf

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon resultatet av selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Problemstillinger for rapporten har vært om Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, på vegne av Trondheim kommune, oppfyller sitt ansvar i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven og om Trondheim kommunes eierinteresser i selskapet ivaretas i tråd med kommunens føringer.

Revisjonen konkluderer med at ansvaret i henhold til brann- og eksplosjonsvernslovens ivaretas på en tilfredsstillende måte, men at selskapet mangler 1,7 årsverk på forebyggende avdeling. Gjennomgangen viser også at kommunens eierinteresser blir ivaretatt i tråd med kommunens føringer.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Magnar Andersen på mobil 91 67 22 18 eller e-post .

Trøndelag brann- og redningstjenestes hjemmeside

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?