Selskapskontroll av TrønderEnergi AS

Selskapskontroll av TrønderEnergi AS

Rapporten i pdf

Rapporten er utarbeidet av Trondheim kommunerevisjon og Revisjon Midt-Norge i fellesskap. I selskapskontrollen gjennomgår vi blant annet selskapets økonomiske utvikling, eierstyring og selskapets oppfølging av energilovens krav til funksjonelt skille og nøytralitet.

Denne rapporten er utarbeidet av Trondheim kommunerevisjon og Revisjon Midt-Norge i fellesskap, og inngår i vår rapportserie som rapport nr 10. I selskapskontrollen gjennomgår vi blant annet selskapets økonomiske utvikling, eierstyring og selskapets oppfølging av energilovens krav til funksjonelt skille og nøytralitet.

Den økonomiske gjennomgangen viser at selskapets egenkapitalandel har blitt kraftig redusert de siste årene som følge av lånefinansiert vekst. Selskapet er imidlertid fortsatt å regne som solid, men sliter med fallende kraftpriser. I forhold til eierstyringen mener vi at noe er positivt, men at eierne samtidig har en del utfordringer på enkelte områder. I rapporten peker vi blant annet på utfordringer knyttet til styresammensetningen og habilitet.

Når det gjelder selskapets brudd på energilovens krav til funksjonelt skille og nøytralitet, mener vi at selskapet har brukt for lang tid til å lukke avvikene.

Hvis du har spørsmål om rapporten, kontakt Magnar Andersen på telefon 91672218 eller e-post: .

Sist oppdatert: 25.05.2018

Fant du det du lette etter?