Hjem Politikk og planerTrondheim kommunerevisjonRevisjonsrapporterSelskapskontroll av Trondheim Renholdsverk AS

Selskapskontroll av Trondheim Renholdsverk AS

Rapporten i pdf

Denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin selskapskontroll av Trondheim Renholdsverk AS. Selskapskontrollen er gjennomført som en utvidet kontroll med fokus på om selskapet er drevet i tråd med bystyrets føringer og om renovasjonsgebyret er beregnet til selvkost.

Rapporten konkluderer med at selskapet i hovedsak har fulgt opp de politiske føringene, men at det er knyttet en rekke avvik til selvkostberegningene. Avvikene er knyttet til håndteringen av interne transaksjoner mellom selskapene i konsernet og håndteringen av kapitalkostnader. Samlet har vi beregnet avvikene til 15 millioner kroner for perioden 2006 – 2009.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Magnar Andersen på telefon 916 72 218 eller e-post magnar.andersen@trondheim.kommune.no

Trondheim renholdsverks hjemmeside

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006