Selskapskontroll av Trondheim Renholdsverk AS

Selskapskontroll av Trondheim Renholdsverk AS

Rapporten i pdf

Denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin selskapskontroll av Trondheim Renholdsverk AS. Selskapskontrollen er gjennomført som en utvidet kontroll med fokus på om selskapet er drevet i tråd med bystyrets føringer og om renovasjonsgebyret er beregnet til selvkost.

Rapporten konkluderer med at selskapet i hovedsak har fulgt opp de politiske føringene, men at det er knyttet en rekke avvik til selvkostberegningene. Avvikene er knyttet til håndteringen av interne transaksjoner mellom selskapene i konsernet og håndteringen av kapitalkostnader. Samlet har vi beregnet avvikene til 15 millioner kroner for perioden 2006 – 2009.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Magnar Andersen på telefon 91 67 22 18 eller e-post .

Trondheim renholdsverks hjemmeside

Sist oppdatert: 23.07.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward