Stiftelsen Skistua

Stiftelsen Skistua

Rapport 09/2010-F Stiftelsen Skistua

I denne forvaltningsrevisjonsrapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin gjennomgang av rehabiliteringen av Skistua. Revisjonen har undersøkt årsaker til at rehabiliteringen ble 60 prosent dyrere enn hva som var planlagt da Trondheim kommune ga støtte til prosjektet i 2003.

Revisjonens konklusjoner er:

  • Styret og styreleder i stiftelsen Skistua har lagt ned en stor frivillig innsats i rehabiliteringen av Skistua.
  • Rehabiliteringen av Skistua ble langt dyrere og mer omfattende enn den minimumsløsningen som ble skissert overfor Trondheim kommune i 2003. Styret har vært informert om at det ville bli overskridelser før byggestart (slutten av 2006). De ble også informert om overskridelsene som oppstod etter byggestart.
  • Revisjonen mener at overskridelsene blant annet skyldes at rehabiliteringsplanene ikke ble tilstrekkelig kvalitetssikret.
  • Det er kritikkverdig at styret satte i gang en mer omfattende rehabilitering uten at egenfinansieringen var sikret.
  • Revisjonen mener at rapporten har vist at driftsgrunnlaget for Skistua ikke har gitt de forventede inntektene for stiftelsen. Utfordringen fremover vil være å få til en lønnsom driftsform som tilfredsstiller målsetningen for Skistua.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Berit Juul på telefon 91 67 22 06 eller e-post .

Skistuas hjemmeside

Sist oppdatert: 27.04.2021

Fant du det du lette etter?