Tilleggsnotat: Kommunens tilsyn med barnehager

Tilleggsnotat: Kommunens tilsyn med barnehager

Last ned rapporten her

Trondheim kommunerevisjon har i dette tilleggsnotatet undersøkt problemstillinger knyttet til kommunens tilsyn med barnehager.

Konklusjon

Undersøkelsen har vist at det stort sett er de samme metodene som blir brukt i de ulike kommunene når det gjelder gjennomføring av tilsyn og veiledning. Den største endringen som har skjedd siden 2017 er overgang fra tilsyn med alle barnehager til tilsyn med færre barnehager, valgt ut etter risikovurderinger. Denne endringen har skjedd både i Trondheim og i de andre kommunene vi har innhentet informasjon fra.

Undersøkelsen viser at det blir gitt sanksjoner dersom tilsynet avdekker forhold som ikke er i tråd med loven. Hvilke sanksjoner som blir gitt avhenger av hva som er avdekket i tilsynene. De fleste tilsyn ender med vedtak om pålegg om retting. Vedtak om stengning blir brukt sjelden, både i Trondheim og de andre kommunene vi har sammenlignet med. Trondheim kommune har stengt en barnehage siden 2014, og gitt forhåndsvarsel om stenging i et annet tilfelle. Stavanger har stengt fire barnehager og Bergen to barnehager i samme periode. De fire andre kommunene vi har sammenlignet med, har ikke stengt barnehager i denne perioden.

Det er noe forskjeller mellom kommunene i hvorvidt det har blitt brukt merknader i tillegg til pålegg om retting. Trondheim opplyser at de har endret sin praksis i oktober i 2021, og gir nå ikke merknader.

I de to tilfellene hvor det ble henholdsvis forhåndsvarslet og varslet vedtak om stenging, fikk barnehagene anledning til å iverksette tiltak for å sikre overholdelse av barnehagelovens krav. I begge barnehagene ble det gjennomført tiltak. I den ene saken vurderte tilsynsmyndigheten at barnehagen hadde iverksatt tilstrekkelige tiltak. De ville følge opp barnehagen og valgte å ikke fatte vedtak om stenging. I Gnist Trøa iverksatte eier tiltak, men tilsynsmyndigheten mente at tiltakene ikke førte til endringer som tilsa at påleggene var rettet. Tilsynsmyndigheten konkluderte med at forholdene ikke lot seg rette og fattet vedtak om varig stengning.

Trondheim kommune har organisert arbeidet med tilsyn med barnehager på en måte som er i tråd med barnehageloven. Fagenheten er både en intern tjeneste på skole- og barnehageområdet og har rollen som barnehagemyndighet. Etter 1. januar 2021 er tilsynsmyndigheten delegert til organisasjonsdirektøren. Det er etablert et tydelig skille mellom hvem som har ansvar for tilsyn og hvem som utfører oppgaver for barnehageeier. De som jobber med tilsyn i Fagenheten utfører ikke oppgaver for barnehageeier.

Det er bare Trondheim av de kommunene som vi har sammenlignet med som har skilt ansvaret for tilsynsvirksomheten og oppgavene som kommunal barnehageeier på to ulike direktører.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 19.08.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward