Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Rapporten i pdf

I dette notatet oppsummerer vi vår gjennomgang av økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum (STPO). Gjennomgangen oppfatter perioden 2008-2012 og perioden 01.01 til 31.05.2013. Regnskapsmaterialet fra tiden før 2008 har STPO kastet.

Vår undersøkelse bekrefter at STPO har hatt betydelige inntekter fra vår- og høstmøtene som har muliggjort finansiering av utenlandsturene.

Undersøkelsen viser at siden 2008 har åtte av tolv honorar til foredragsholdere på vår- og høstmøtene blitt utbetalt kontant. Årsmøtet i 2010 vedtok at ordningen måtte opphøre. Etter 2010 har likevel alle honorar, unntatt ett, blitt utbetalt kontant. STPO har ikke innberettet honorar til foredragsholdere til skattemyndighetene som næringsinntekt eller lønn. Dette mener revisjonen er svært kritikkverdig. Manglende innberetning til skattemyndighetene kombinert med kontant utbetaling av honoraret er svært uheldig, da dette kan legge til rette for at inntekter unndras beskatning.

Gjennomgangen viser at ordningen med at styremedlemmer skal ha dekket sine utgifter på vår- og høstmøtene for noen av styremedlemmene også har omfattet barutgifter etter middagen. Revisjonen mener dette er en uheldig bruk av STPOs midler, som i hovedsak er opparbeidet fra kommunale innbetalinger av deltakeravgifter.

Revisjonen er kritisk til at STPO har opparbeidet seg et overskudd på vår- og høstmøtene som de har brukt til å betale for utenlandsreiser til noen av deltakerne på disse møtene.

Hvis spørsmål om rapporten, kontakt Berit Juul på mobil 91 67 22 06 eller e-post .

Sist oppdatert: 30.04.2021

Fant du det du lette etter?