Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Rapporten

I denne forvaltningsrevisjonsrapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin revisjon av Trondheim kommunes arbeid med sensitive personopplysninger. Fokuset for rapporten har vært om Trondheim kommunes håndtering av sensitive personopplysninger har vært tilfredsstillende og om det er etablert tilfredsstillende rutiner og systemer for å hindre og avdekke at ansatte i Trondheim kommune får tilgang til informasjon som de ikke har tjenestelig behov for.

Revisjonen konkluderer med at rådmannen har gjennomført mange tiltak, men er kritisk til at internkontrollen på området ikke er kommet på plass tidligere. Videre konkluderer revisjonen med at det ikke er etablert tilfredsstillende rutiner og systemer for å hindre og avdekke at ansatte i Trondheim kommune får tilgang til informasjon som de ikke har tjenestelig behov for. Revisjonen mener at dette må på plass for å sikre tilstrekkelig informasjonssikkerhet.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Kathrine Moen Bratteng på mobil 91 54 15 45 eller e-post .

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward