Trondheim kommunes forhold til Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Trondheim kommunes forhold til Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Rapporten i pdf

Denne rapporten omhandler Trondheim kommunes forhold til Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse. Vi har undersøkt om kommunen har tappet stiftelsen for midler, om kommunen har brutt lov om offentlige anskaffelser ved kjøp av tjenester fra stiftelsen og styreleders dobbeltrolle i perioden før 2009.

Det foreligger ikke dokumentasjon på at kommunen har tappet stiftelsen for midler ved å utøve et utilbørlig økonomisk prispress overfor stiftelsen. Stiftelsen har ikke hatt god oversikt over reelle kostnader knyttet til avtalene med kommunen. Fokus på økonomien i avtalene ble aktualisert etter underskudd i stiftelsen i 2011. Rusavdelingen ble deretter avviklet. Avtalen om omsorgsboligene ble reforhandlet, og stiftelsen fikk en viss økning i tilskuddet.

Ingen av kommunens avtaler med stiftelsen har vært gjenstand for konkurranse. Det er ikke foretatt ulovlige direkteanskaffelser, men lovens krav til konkurranse er ikke ivaretatt.

Styreleders dobbeltrolle har ikke vært ulovlig. Det foreligger ikke dokumentasjon på at styreleder har brutt habilitetsbestemmelsene i styret, men det er uheldig at styrelederen som kommunaldirektør har skrevet under to av avtalene med stiftelsen.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med prosjektleder Kathrine Moen Bratteng på telefon 91 54 15 45 eller e-post 

Sist oppdatert: 03.05.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward