Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 4 Vaksinering og TISK

Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 4 Vaksinering og TISK

Last ned rapporten her

Rapporten i google site

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt om TISK og vaksinering har vært tilfredsstillende under koronapandemien.

Konklusjon

Vaksinering

Kommunen har gjennomført massevaksinering mot covid-19 på en måte som har gitt høy vaksinedekning. Kommunen etablerte en velorganisert vaksinestasjon på Sluppen. Vaksineringen har i all hovedsak vært i tråd med føringer fra FHI og regjeringen om prioritet og fremdrift.

Trondheim valgte å vaksinere kommunens smittesporere på et tidlig tidspunkt hvor vaksiner ennå var et knapphetsgode i strid med overordnede føringer om prioritering av vaksinedoser. Føringene åpnet for at kommunene kunne benytte inntil 20 prosent av dosene til helsepersonell, men kun til de som hadde pasientnært arbeid.

I perioder har kommunen ikke oppfylt krav i forskrift om å tilby vaksine utenfor kontortid og uten timebestilling.

Oversikt over vaksinesvinn fra den mest kritiske perioden lar seg ikke lenger fremskaffe.

Testing

Kommunen har i stor grad gjennomført testing på en tilfredsstillende måte. Det ble opprettet teststasjoner og gjennomført testing.

Det var i noen perioder utfordringer med testkapasiteten, noe som har ført til at man ikke alltid nådde nasjonale mål. Disse utfordringene førte til at folk i noen perioder har sittet i karantene lenger enn nødvendig, og dette har gått utover tjenestetilbudet. Dette har i stor grad berodd på forhold utenfor kommunens kontroll, som mangel på tester.

Kommunen har hatt tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre testingen på en tilfredsstillende måte.

Smittesporing

Kommunen har nådd målet om å gjennomføre smittesporing når det var krav om det. Kommunen stilte nok ressurser til rådighet og det ble etablert et system som sikret at smittesporingen hadde god kvalitet.

Karantene og isolering

Kommunen hadde i stor grad etablert ordninger for å bidra til at de som befant seg i kommunen overholdt regler om karantene og isolasjon. Det var etablert avtaler med hotell som tok imot personer som skulle i karantene eller isolasjon og ikke kunne gjennomføre dette andre steder. I forbindelse med dette ble det laget et system for mottak, transport, informasjon og kontroll av de som skulle oppholde seg på karantene- og isolasjonshotellene.

Tilsyn

Det ble etablert tilsynsordninger for å kontrollere at smittevernreglene ble overholdt. Det ble gjennomført tilsyn med at innreisende til Trondheim overholdt de til enhver tid gjeldende karanteneregler. I tillegg ble det gjennomført tilsyn med at offentlige steder overholdt smittevernregler. Tilsyn ble gjennomført på en systematisk måte, og ble prioritert ut fra risikovurderinger.

Last ned rapporten her

Rapporten i google site

Sist oppdatert: 11.06.2023

Fant du det du lette etter?