Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 5 Informasjon, kommunikasjon og samhandling

Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 5 Informasjon, kommunikasjon og samhandling

Last ned rapporten her

Rapporten i google site

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt kommunens informasjon og kommunikasjon under pandemien.

Konklusjon

Kommunen har gitt informasjon og kommunisert med innbyggerne på en rekke ulike plattformer og informasjonsarbeidet har vært prioritert. Byens befolkning har hatt tillit til informasjonen. Mange aktører har trukket fram at strategien med å la fagfolkene være tydelig framme i media har vært bra. Koronatelefonen var sentral i kommunikasjonen med både byens befolkning og kommunens ansatte. Den hadde i perioder store kapasitetsproblemer.

Internt har kommunen gitt informasjon både via intranett og i linja. Undersøkelsen viser at det er noen forskjeller mellom de ulike områdene når det gjelder hvilke informasjonskanaler som ble etablert. På skole og barnehage ble det etablert faste digitale møter, noe aktørene var fornøyd med. En del informanter mente at kommunen ga for dårlig informasjon i starten, men at den ble bedre. Det er også flere som peker på at informasjonen som ble gitt var altfor omfattende, og at den burde blitt konkretisert. Noen opplevde for eksempel reglene for hjemmekontor som uklare.

Det ble etablert god dialog med både regionale og nasjonale myndigheter. Det har vært kontakt med Statsforvalteren hele perioden, samtidig som mesteparten av det regionale samarbeidet skjedde i Trondheimsregionen. Aktørene er svært tilfreds med nasjonale helsemyndigheter som fulgte kommunen tett og ga støtte og råd når kommunen trengte det.

Last ned rapporten her

Rapporten i google site

Sist oppdatert: 11.06.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward