Utbetaling av økonomisk sosialhjelp

Utbetaling av økonomisk sosialhjelp

Rapporten i pdf-format

Revisjonen har hatt en gjennomgang av behandling og utbetaling av økonomisk sosialhjelp ved de fire forvaltningskontorene i Trondheim kommune. Ut i fra revisjonens vurdering av økonomisk sosialhjelp som et vesentlig område i vår risiko og vesentlighetsvurdering ble området valg ut for kartlegging og gjennomgang i 2005.

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i Trondheim ligger på ca. 5500 pr. år, hvorav ca. 2200 husstander mottar økonomisk sosialhjelp hver måned. Økonomisk sosialhjelp er en lovfestet rett som er hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 5 og er en betydelig utgiftspost i kommunens regnskap. Det viktig å ha gode rutiner og praksis rundt utbetaling av økonomisk sosialhjelp for å sikre at utbetalingene gjøres på riktig grunnlag.

Sist oppdatert: 10.04.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward