Utvidet selskapskontroll av Trondheim Kino AS

Utvidet selskapskontroll av Trondheim Kino AS

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen foretatt en utvidet selskapskontroll av Trondheim Kino AS.

Konklusjon

Trondheim kommunes eierinteresser i Trondheim Kino er ivaretatt. Kinoen har utarbeidet både økonomiske og kulturpolitiske målsetninger, og fremstår som et solid og lønnsomt selskap. Selskapet har gjennomført tiltak for å bedre lønnsomheten, og leverer utbytte til eierne i samsvar med forventningene. Selskapet er avhengig av besøkstall og har fokus på utvikling av kinotilbudet. Kinoen viser et bredt tilbud av filmer i ulike genre. De viser de fleste filmene som tilbys nasjonalt, og filmfestivalen Kosmorama bidrar til å sikre en stor bredde i filmtilbudet.

Kinoen har gjennom kontakt med eierne sikret at selskapets strategiske valg er i tråd med eiernes forventninger. Trondheim Kino driver sin virksomhet i samsvar med bystyrets føringer. Kinoen er gitt vide føringer på det kulturpolitiske området og stor frihet på det kommersielle området. Kinoen rapporterer gjennom årsberetninger og har ikke en utfyllende årsrapport.

Kinoens kommersielle forhold til Candy People Norway var avgrenset til å være medeier i syv måneder gjennom datterselskapet Trondheim Kino Utvikling. De har gitt et kortsiktig lån som er tilbakebetalt. Trondheim Kino Utvikling sitt forhold til selskapet er avviklet. Eierskapet var av forretningsmessig art og i samsvar med kinoens strategi om involvering i hele kinoens verdikjede.

Kontrakten med Candy People Norway er inngått av det deleide selskapet Location, som en forlengelse av tidligere avtale på området og til gunstigere vilkår. Det var ikke innhentet tilbud fra flere leverandører.

Det har ikke vært møter i Trondheim Kino Utvikling som tilsier at Olsø har brutt noen lovbestemmelser knyttet til habilitet. Det var riktig av Olsø å trekke seg fra styret i Trondheim Kino Utvikling slik at man unngikk en uheldig dobbeltrolle. Han burde imidlertid ha trukket seg fra styret i Trondheim Kino Utvikling før stiftelsesmøtet for Candy People Norway.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Magnar Andersen på telefon 91 67 22 18 eller e-post

Trondheim kinos hjemmeside

Sist oppdatert: 08.12.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward