Vann og avløp - revisjonsrapport

Vann og avløp - revisjonsrapport

Rapporten i pdf

Rapporten viser at Trondheim kommune har en etablert internkontroll for vann- og avløpsområdet, men de siste tilsynene, ROS-analysene og resertifiseringene avdekker noen avvik på internkontrollen.

Kommunen kartlegger svakheter i vann- og avløpssystemet, har oversikt over lekkasjer og tilstanden på ledningsnettet og har et planmessig vedlikehold og fornyelse av systemet. Undersøkelsen viser imidlertid at det er usikkerhet om hovedplaner og saneringsplaner utarbeides ofte nok.

Tilstanden og kvaliteten på vann- og avløpsnettet er variabel og preget av forfall mange steder. Avløpssystemet har utfordringer med klimaendringer, fremmedvann og fellessystem for avløpsvann og overvann. Kommunen har lagt opp til en økning i gebyret, blant annet for å øke ledningsfornyelsen.

Drikkevannet tilfredsstiller kvalitetskravene i drikkevanns­forskriften, og kommunen gjennomfører prøvetaking av vannet i henhold til forskriften. Revisjonen mener kommunen må sikre tilstrekkelige hygieniske barrierer i vannforsynings­systemet.

Trondheim kommunes prøvetaking av avløpsvannet er i tråd med forurensingsforskriften. Revisjonen påpeker imidlertid at kommunen ikke overholder utslippstillatelsene for renseanleggene på Høvringen og Ladehammeren og dermed bryter forurensningsforskriften. Vi konstaterer at kommunen har sendt en søknad om reduserte utslippskrav til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, og at nytt vedtak ventes i løpet av året.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Roald Elvegård på telefon 91 63 60 99 eller e-post .

Trondheim bydrifts hjemmeside

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?