Varslingsordningen i Trondheim kommune

Varslingsordningen i Trondheim kommune

Rapporten i PDF

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt varslingsordningen i Trondheim kommune.

Trondheim kommune har en ordning for varsling av kritikkverdige forhold. I november 2007 ble det opprettet et varslingssekretariat. Dette sekretariatet har tilfredsstillende rutiner for varsling og oppfølging, og disse blir fulgt. Kommunen har en veileder for varsler, men mangler skriftlige rutiner for hvordan kommunaldirektør/rådmann og enhetsledere skal følge opp varsel.

Ansatte i Trondheim kommune har ikke god nok kjennskap til varslingsordningen. Det er minst kjent at man kan varsle til rådmannsnivået og varslingssekretariatet. Undersøkelsen viser imidlertid at varslingsordningen generelt har tillit blant de ansatte som kjenner til den.

Varslingsordningen i kommunen blir brukt. En betydelig andel av enhetslederne, verneombud og tillitsvalgte har blitt kontaktet av medarbeidere med varslingssaker. Undersøkelsen viser imidlertid at mange har opplevd kritikkverdige forhold uten å varsle om det. Noen ansatte som har varslet har opplevd dette som en stor personlig belastning. I undersøkelsen framkommer det også at ansatte har opplevd gjengjeldelse etter varsling. Kommunen mangler rutiner for oppfølging av varslere i etterkant av varselet for å sikre at lovstridig gjengjeldelse ikke finner sted.

Kontaktperson Tale Baadsvik: 92 06 87 50 eller 

Sist oppdatert: 22.03.2019

Fant du det du lette etter?