Barneskole

Barneskole

Informasjon om tilbudet fra skolehelsetjenesten til alle i barneskolen.

Fire barneskoleelever som leker seg ute i snøen.

Hvem jobber i skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Vi samarbeider tett med for eksempel skole, fastlege, barne- og familietjenesten og spesialisthelsetjenesten etter behov.

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Vi er opptatt av å styrke elevenes kunnskap om egen helse og bidra til mestring av normale hverdagsutfordringer.

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om helsefremmende og forebyggende arbeid for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø.

Fast program

1. trinn

Alle elever får tilbud om helseundersøkelse og samtale hos skolehelsetjenesten i løpet av det første skoleåret. Skolelege og helsesykepleier gjennomfører undersøkelsen sammen. Helsesykepleier måler vekt og høyde, skolelege gjennomfører en somatisk undersøkelse. Vi samtaler også med barnet og foresatte om barnets helse og eventuelle forhold som har påvirkning på skolehverdagen.

2. trinn

Vaksine

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Se video om vaksinen.

Hvordan gis denne vaksinen? Vaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt gis som en såkalt firekomponentvaksine. Barnet får altså vaksiner mot fire sykdommer gitt samtidig, noe som betyr at barnet kun får ett stikk i armen.

3. trinn

Tilbud om helsedag. Helsedag er et tverrfaglig helsefremmende tiltak satt i system mellom skolen og skolehelsetjenesten. For å ta gode helsevalg trenger elevene kunnskap om ulike faktorer som påvirker sin egen helse som for eksempel ernæring, fysisk aktivitet og søvn. Vi ønsker å nå elevene gjennom økt kunnskap, refleksjon og praktisk tilnærming.

I tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten gjennomføres vekstmålinger av barna på 3. trinn som en del av helsedagen.

4. trinn

Ingen faste program.

5. trinn

I tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten tilbyr skolehelsetjenesten pubertetsundervisning i samarbeid med skolen.

Vi snakker om kropp, seksualitet, følelser, grenser og hva som skjer i kroppen når puberteten melder sin ankomst.

Informasjonsvideo: Newton - pubertet – 1. Hvordan starter puberteten?

6. trinn

Vaksine

7. trinn

Vaksine

Ta gjerne kontakt med oss

Eksempel på tema
 • Trivsel
 • Klassemiljø
 • Når eleven ikke vil/gruer seg til å gå på skolen
 • Mobbing
 • Hvis eleven strever med uro og konsentrasjon
 • Relasjonsvansker
 • Grensesetting
 • Kroppen i vekst og utvikling
 • Fysisk og psykisk smerte - "vondter", magesmerter, hodepine, søvnvansker, stress/press/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg
 • Spørsmål vedørende syn og hørsel
 • Utfordringer hjemme, krangling, uenighet om oppdragelse og andre ting som påvirker barnet
 • Nettvett og skjermbruk
 • Seksuell legning og kjønnsidentitet
 • Veiledning til foreldre/foresatte
Finn din skole
 

Se alle skoler i Trondheim.

Taushetsplikt

Skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Hvis du har snakket med helsepersonell, kan de ikke fortelle hvorfor du har vært der eller hva dere har snakket om. Hvis du er under 12 år, må helsepersonell i de fleste tilfeller fortelle foreldrene dine om at du har vært hos skolehelsetjenesten og hva dere har snakket om. Hvis du er over 12 år, kan du be om at foreldrene dine ikke skal kontaktes. Det er likevel helsepersonellet som skal bestemme i disse tilfellene.

Overføring av journal i skolehelsetjenesten

Elevens journal overflyttes i prinsippet automatisk fra helsestasjonen til skolehelsetjenesten, og senere ved overgang til ungdomsskolen eller ved flytting til ny skole.

Aktuelle nettsider

Sist oppdatert: 19.10.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward