Trondheim voksenopplæringssenter

Trondheim voksenopplæringssenter

Resepsjonen er stengt på grunn av ombygging fra mandag 20.06. Vi åpner igjen etter sommerferien mandag 01.08.202. / The reception is closed due to renovations from Monday 20.06. We reopen after the summer holidays on Monday 01.08.2022.

Norsk og samfunnskunnskap

Norskopplæring, 75 timer samfunnskunnskap og ulike kurs

Prøver og fritak

Norskprøve og prøve i samfunnskunnskap

Grunnskole for voksne

Tilbud for voksne som ikke har grunnskoleutdanning eller mangler vitnemål

Videregående skole for voksne

Tilbud for voksne som ikke har videregående utdanning eller mangler vitnemål

Ungdommer 16-20 år

Norsk og grunnskole som eget tilbud til ungdommer mellom 16 og 20 år

Spesialundervisning

Spesialundervisning for voksne. Logopedi for barn, unge og voksne.

Korona:

Norsk, arabisk, somali.

Åpningstider resepsjon

Mandag, tirsdag og torsdag 08.00-15.30

Onsdag og fredag stengt

Kartlegging og registrering

Ta kontakt på 72 54 49 30 eller voksenopplaring.postmottak@trondheim.kommune.no for avtale om kartlegging.

Kontakt rådgiver

Hvis du har behov for hjelp, noen å snakke med, veiledning av rådgiver om norskkurs, grunnskole eller andre studier, kan du kontakte en av oss som vil hjelpe deg så fort vi kan.

Gøran Stub, norskkurs - 47 40 96 20

Kine Tangstad, norskkurs - 90 29 78 40

Bård Inge Stenvig, norskkurs / FVO - 99 61 79 57

Silje Syddall, grunnskole / FVO - 91 83 05 37

Marit Søyland, grunnskole / FVO - 47 75 43 30

Silje Hernes, ungdom - 41 61 76 16

Andre tjenester

Jobbsjansen

Avdeling logopedi

Betaling for kurs

Betaling i nettbank:
Kontonummer: 4213 19 61914

Ved betaling fra utenlandsk bankkonto:
IBAN-nummer: NO8442131961914
BIC: SPTRNO22

Merk betalingen med fødselsdato og navn.

Du kan også betale med kort i resepsjonen.

Kontaktinfo

Telefon

72 54 49 30 (norskkurs, grunnskole, spesialpedagogikk)

97 60 06 60 (videregående skole)

E-post

voksenopplaring.postmottak@trondheim.kommune.no

postmottak.trovo@trondelagfylke.no (videregående skole)

Postadresse

Trondheim kommune

Trondheim voksenopplæringssenter

Postboks 2300 Torgarden

7004 Trondheim

Besøksadresser

Holtermanns veg 70 (inngang A) og Sorgenfriveien 19 (inngang D)

Taxi og vareleveranse

Inngang fra Sorgenfriveien 19 (inngang D)

Parkering

Det er svært få offentlige parkeringsplasser i Trondheimsporten. Vi anbefaler å reise kollektivt. Har du HC-bevis kan du parkere utenfor huset på merkede plasser.

English

Information in English (google translate)

Om Trondheim voksenopplæringssenter

Vedtekter og referat

Trondheim voksenopplæringssenter er et felles kommunalt og fylkeskommunalt voksenopplæringssenter. Voksenopplæringssenteret er opprettet med hjemmel i kommunelovens §27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. Voksenopplæringssenteret eies av Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune som driver senteret gjennom et samarbeidsstyre.

Styrevedtekter

Styrereferater

20.02.18

23.03.18

18.09.18

23.11.18

26.03.19

04.06.19

09.12.19

07.01.20

Årsrapport 2018

Kart

Sist oppdatert: 09.06.2022

A03-P1-EPI006