Spesialundervisning for voksne

Spesialundervisning for voksne

Lese- skrive og matematikkvansker

Har du lese-, skrive- eller matematikkvansker? Trondheim voksenopplæringssenter kan tilby deg utredning og tilrettelagt undervisning. Spesialundervisningen er et gratis tilbud som blir tilpasset søkerens behov. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden.

Kontaktperson: Tove Bonsaksen, 91 80 61 47.

Søke

Søk om utredning av lese- skrive- eller matematikkvansker

Søk om spesialundervisning

Særskilt tilrettelagt opplæring

Trondheim voksenopplæringssenter gir spesialundervisning til voksne med ulike typer funksjonshemminger.

Områder:

 • Språk og alternativ kommunikasjon
 • Bruk av tekniske hjelpemidler for øke selvstendighet
 • Grunnleggende datakompetanse
 • Grunnleggende begreps- og samfunnsorientering
 • Lese- og skrivetrening
 • Samhandling og mestring av hverdagen
 • Hverdagsmatematikk
 • Annet

Undervisningen gis oftest individuelt.
Kontaktperson: Tone Daaland, 90 08 80 09

Søke

Du kan søke om spesialundervisning ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema.

Hørselshemmede og kombinert syns- og hørselshemmede

Har du en hørselshemming eller kombinert syns- og hørselshemming? Trondheim voksenopplæringssenter kan tilby deg utredning og tilrettelagt undervisning.

Tilbudet består av:
Opplæring i norsk tegnspråk, norsk, samfunnskunnskap, IKT, matematikk og aktiviteter i dagliglivet (ADL).

Kontaktperson: Bodil Brandslet, 40 23 14 60 (sms).

"Trovo" på tegnspråk

Søke

Du kan søke om opptak ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema.

Du vil få en inntakssamtale for å komme fram til et best mulig opplæringstilbud.

Synshemmede

Er du blind eller svaksynt? Trondheim voksenopplæringssenter kan gi deg tilrettelagt undervisning.

Tilbudet består av:

 • Tilrettelegging av og veiledning til den ordinære undervisninga
 • Tilpasset spesialundervisning i bruk av dataprogrammer
 • ADL dagliglivets gjøremål
 • Mobilitet
 • Opplæring i punktskrift

Kontaktperson: Kristin Lundberg, 91 67 21 89

Søke

Du kan søke om undervisning for blinde og svaksynte ved å fylle ut søknadsskjema

Du vil få en inntakssamtale for å komme fram til et best mulig opplæringstilbud.

Logopedi

Avdeling logopedi Trovo skal bidra til at barn, unge og voksne med språk-, tale-, lese- og/eller skrivevansker får best mulig hjelp til å utvikle gode kommunikative ferdigheter.

Her får du undervisning ved:

 • Stemmevansker
 • Ervervede språk- og talevansker
 • Stamming og løpsk tale
 • Språk og uttalevansker
 • Lyttetrening etter CI-operasjon

Avdeling logopedi Trovo: 72 54 49 30
Adresse: Sorgenfriveien 19

Kontaktperson: Hege Anita Holte, 98 82 21 71

Pedagogisk rehabilitering (PR)

PR er et tilrettelagt norskkurs for personer som i sin språklæring sliter med virkninger av PTSD eller har eksilrelaterte lærevansker.

Kontaktperson: Tone Minsaas, 90 03 06 83

Sist oppdatert: 02.11.2021

A03-P1-EPI004