Hjem SkoleTrondheim voksenopplæringssenterSpesialundervisning for voksne

Spesialundervisning for voksne

Lese- skrive og matematikkvansker

Har du lese-, skrive- eller matematikkvansker? Trondheim voksenopplæringssenter kan tilby deg utredning og tilrettelagt undervisning.  Spesialundervisningen er et gratis tilbud som blir tilpasset søkerens behov. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden.  

Søke

Søk om utredning av lese- skrive- eller matematikkvansker

Søk om spesialundervisning

Kontaktperson: Tove Bonsaksen, 918 06 147

Funksjonshemmede

Trondheim voksenopplæringssenter gir spesialundervisning til voksne med ulike typer funksjonshemminger.

Områder:

 • språk og alternativ kommunikasjon
 • bruk av tekniske hjelpemidler for øke selvstendighet
 • grunnleggende datakompetanse
 • grunnleggende begreps- og samfunnsorientering
 • lese- og skrivetrening
 • samhandling og mestring av hverdagen
 • hverdagsmatematikk
 • annet

Undervisningen gis oftest individuelt. Den legges til tidspunkt som passer best for deg.

Kontaktperson: Tone Daaland, 900 88 009

Søke 

Du kan søke om spesialundervisning ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema.

  

Hørselshemmede

Har du en hørselshemming? Trondheim voksenopplæringssenter kan tilby deg utredning og tilrettelagt undervisning.

Tilbudet består av:

 • tilrettelegging av den vanlige undervisningen
 • veiledning til den vanlige undervisningen
 • tilpasset spesialundervisning
 • opplæring i norsk, samfunnskunnskap, IKT og bruk av mobiltelefon

 

Undervisningen legges til et tidspunkt som passer for deg.

Søke

Du kan søke om opptak ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema.

Du vil få en inntakssamtale for å komme fram til et best mulig opplæringstilbud.

Kontaktperson: Bodil Brandslet, 402 31 460 (sms)

Synshemmede

Er du blind eller svaksynt? Trondheim voksenopplæringssenter kan gi deg tilrettelagt undervisning. 

Tilbudet består av:

 • Tilrettelegging av og veiledning til den ordinære undervisninga
 • Tilpasset spesialundervisning i bruk av dataprogrammer
 • ADL dagliglivets gjøremål
 • mobilitet
 • opplæring i punktskrift

Undervisningen legges til et tidspunkt som passer best for deg.

Søke

Du kan søke om undervisning for blinde og svaksynte ved å fylle ut søknadsskjema

Du vil få en inntakssamtale for å komme fram til et best mulig opplæringstilbud.

Kontaktperson: Kristin Lundberg, 916 72 189

Pedagogisk rehabilitering (PR)

PR er et tilrettelagt norskkurs for personer som i sin språklæring sliter med virkninger av PTSD eller har eksilrelaterte lærevansker. 

Kontaktperson: Tone Minsaas, 900 30 683

 

Logopedi
Ser du etter avdeling for logopedi? (Tidligere Logopedisk senter)

 

Sist oppdatert: 20.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?