Spesialundervisning

Lese- skrive og matematikkvansker

Har du lese-, skrive- eller matematikkvansker? Da kan du ha rett til spesialundervisning.

Søke

Du må først få en utredning fra PPT. Så kan du eventuelt få spesialundervisning fra Trondheim voksenopplæringssenter.

Her kan du søke utredning av lese- skrive- eller matematikkvansker

 

Pedagogisk rehabilitering

PR er et tilrettelagt norskkurs for personer som sliter med virkinger av PTSD eller andre migrasjonsrelaterte lærevansker.

 

Synshemmede

Er du blind eller svaksynt? Trondheim voksenopplæringssenter kan gi deg tilrettelagt undervisning. 

Tilbudet består av:

 • Tilrettelegging av og veiledning til den ordinære undervisninga
 • Tilpasset spesialundervisning i bruk av dataprogrammer
 • ADL dagliglivets gjøremål
 • mobilitet
 • opplæring i punktskrift

Undervisningen legges til tidspunkt som passer best for deg.

Søke

Du kan søke tilrettelagt undervisning for blinde eller svaksynte ved å fylle ut søknadsskjema

Du vil få en inntakssamtale for å komme fram til et best mulig opplæringstilbud.

 

Hørselshemmede

Har du en hørselshemming? Trondheim voksenopplæringssenter kan tilby deg utredning og tilrettelagt undervisning.

Tilbudet består av:

 • tilrettelegging av den  vanlige undervisningen
 • veiledning til den vanlige undervisningen
 • tilpasset spesialundervisning
 • opplæring i norsk, samfunnskunnskap, IKT og bruk av mobiltelefon

 

Undervisningen legges til et tidspunkt som passer for deg.

Søke

Du kan søke om opptak ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema.

Du vil få en inntakssamtale for å komme fram til et best mulig opplæringstilbud.

 

Funksjonshemmede

Trondheim voksenopplæring gir spesialundervisning til voksne med ulike typer funksjonshemminger.

Områder:

 • språk og alternativ kommunikasjon
 • bruk av tekniske hjelpemidler for øke selvstendighet
 • grunnleggende datakompetanse
 • grunnleggende begreps- og samfunnsorientering
 • lese- og skrivetrening
 • samhandling og mestring av hverdagen
 • hverdagsmatematikk

Undervisningen gis oftest individuelt. Den legges til tidspunkt som passer best for deg.

 

Søke 

Du kan søke om spesialundervisning ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema.

Vi vil henvise deg til PPT for å få en sakkyndig vurdering. PPT vil så tilrå eller ikke tilrå spesialundervisning. Tilrådingen vil vi gjennomgå på et nytt møte for å komme fram til et best mulig opplæringstilbud for deg.

 

Sist oppdatert: 16.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css