Vurdering for læring

Vurdering for læring

Målsetting

Satsingens overordnete mål er å legge til rette for at skolene kan videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål.

Trondheim kommunes satsing på vurdering for læring bygger på anerkjent forskning som viser at lærerens vurderingskultur har stor betydning for elevers læringsutbytte. Erfaringer fra Norge og andre land viser at elever lærer best når de:

  • Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  • Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
  • Får råd om hvordan de kan forbedre seg
  • Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Trondheim kommune tilbyr skolene kurs og deltakelse i lærende nettverk. Nettverkene har to møter i halvåret. Tilbakemeldingene fra deltagerne viser at de opplever nettverkene som nyttige, der de får tid til å reflektere over egen og andres praksis.

Vurderingsveileder

Kontaktperson for Vurdering for læring:

Mikael Lyngstad
Prosjektleder
Mob: 412 15 385
E-post: 

Sist oppdatert: 06.03.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward