Bli fosterhjem i Trondheim

Bli fosterhjem i Trondheim

Noen barn og unge har det svært vanskelig hjemme. Noen ganger kan det å bo hos trygge voksne i et fosterhjem være den beste løsningen for dem.

Vi som jobber i barnevernet i Trondheim jobber aktivt med å finne fosterhjem til barn og unge som trenger det. Behovet kan være for en kortere eller lengre periode. Dersom det er mulig, er målet alltid gjenforening med foreldre.

Har du rom for en til?

Å være fosterforeldre er en oppgave med mening. Mange forteller at noe av det største de opplever, er hvordan barnet eller ungdommen får det bedre over tid.61387984-young-blond-serious-tired-child-boy-standing-alone-on kopi.jpg

Hva er et fosterhjem?

En fosterfamilie er et privat hjem som tar imot barn og unge når foreldrene deres, av ulike årsaker, ikke kan ta vare på dem. Fosterfamilier kan være familier med barn, par uten barn, eller enslige. Fosterhjemmet har en oppdragsavtale med kommunen og får godtgjøring for oppdraget.

For å bli fosterhjem er det viktig at du og barnet du skal ha omsorg for, passer sammen. Du får delta i et opplæringsprogram og får god veiledning og oppfølging.

Bufetat rekrutterer fosterhjem og har ansvar for opplæring før oppstart.

Hva er kommunens rolle?

Barne- og familietjenesten i kommunen har ansvar for godkjenning av fosterhjemmet - og vurderer om fosterhjemmet passer det enkelte barnet. Vi har også ansvar for å rekruttere og godkjenne fosterhjem i slekt/familie og nettverk.

Når et barn har flyttet og det er bestemt at barnet skal bo i fosterhjem i Trondheim, er det Omsorgsenheten i Trondheim kommune som følger opp både barna og fosterforeldrene.

Fosterhjemmet har en hovedkontakt i barnevernstjenesten - en barnevernskonsulent. Vi erfarer at systematisk oppfølging og god veiledning det første året i fosterhjemmet er viktig. Noen fosterforeldre er i full jobb mens andre jobber redusert i en periode dersom barnet har behov for særlig tett oppfølging og omsorg. Vi følger også opp barn som har flyttet til beredskapshjem, og barn og unge som bor i en barnevernsinstitusjon. Omsorgsenheten rekrutterer og følger opp tilsynspersoner til fosterbarnet, og rekrutterer besøkshjem.

Kontakt i kommunen

Ønsker du å snakke med noen i kommunen?
Ring Omsorgsenheten, telefon 72 54 22 40.

59879348-family-home-boys-and-dad-with-hug-on-sofa-for.jpg

Vil du bli fosterhjem?

Ta kontakt med Bufetat for å få mer informasjon om å bli fosterhjem.

Bufetat arrangerer også informasjonsmøter der du kan stille spørsmål direkte til Bufetat eller kommunen. Datoer for informasjonsmøter.

Norsk Fosterhjemsforening har også mye nyttig informasjon om hvordan det er å være fosterhjem.

Barnevernets oppfølging av fosterhjemmet

Barnevernet følger opp barn som bor i fosterhjem. Oppfølgingen skjer gjennom barnevernskonsulenter, som har flere oppgaver.

 • De følger med på barnets utvikling, og jobber for å ha god kontakt med barnet og hjemmet. Målet er blant annet at barnet skal få medvirke i prosesser og bli hørt og sett.
 • De veileder og samarbeider med fosterforeldre slik at de som nærmeste omsorgspersoner blir tydelige aktører i barnets liv. Barnevernskonsulenten har også kontakt med helsetjenester, barnehagen, skolen eller andre, og hjelper fosterhjemmet slik at barnet får hjelp han/hun trenger på alle livsområder.
 • Samarbeider og kommuniserer med barnets foreldre og/eller familie.

Ulike tilbud som gis av barnevernets konsulenter

 • Omsorgspakke til alle nye fosterhjem
 • Besøk i fosterhjemmet minimum fire ganger i året for å gi veiledning/støtte
 • Gruppetilbud med veiledning til fosterforeldre - Trygg base
 • Særskilt veiledning ved behov. Eksempler på veiledningstilbud:
 • Samarbeid med barnets familie. Det kan handle om både kontakt og samvær, og også avklaring når det gjelder gjenforening.

Vi søker også robuste og rause besøkshjem

Noen barn trenger støtte fra flere i sitt nettverk enn fosterfamilien. Et besøkshjem blir en ekstra voksenperson som gir omsorg og støtter barnet.

Har du stort hjerte for barn og unge, og kan tenke deg å være et besøkshjem en helg i måneden? 

Ta kontakt med oss:
Barne- og familietjenesten, Omsorgsenheten
Telefon 72 54 22 40
E-post:

Søknadskjema for besøkshjem

31930427-cute-little-girl-enjoying-iftar-dinner-with-family.jpg

Bli tilsynsperson for et barn som bor i fosterhjem

Barn som bor i fosterhjem har rett til tilsyn av en tilsynsperson minst fire ganger i året. For å være tilsynsperson må du være interessert i, og ha evne til å få kontakt med barn og unge. Du må ikke ha barnevernsfaglig utdanning, men du bør ha erfaring med å arbeide med barn.

Tilsynspersonen skal lytte til barnet og til fosterforeldre(ne). Rollen innebærer også å se til at barnet har en utvikling som er i tråd med omsorgsplanen for barnet. For å løse denne oppgaven godt, må det være et tillitsforhold mellom tilsynspersonen og fosterbarnet. Tilsynspersonen besøker og snakker med barnet, og skriver en rapport etter hvert besøk.

Som tilsynsperson får du

 • Opplæring
 • Gruppesamlinger for tilsynspersoner
 • Mulighet for individuell veiledning
 • Økonomisk godtgjøring etter gjeldende satser for Trondheim kommune
Hvis du vil bli tilsynsperson, kontakt
Barne- og familietjenesten, Omsorgsenheten
Telefon 72 54 22 40
E-post:

Se mer om krav og rettigheter knyttet til fosterhjem og tilsyn i Forskrift om fosterhjem.

Sist oppdatert: 02.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward