Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Kontakt Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Finn ansatt og se kart

Våre avdelinger

Avdeling Vestre Rosten 

Har ansvar for

 • En helhetlig oppfølging for barn som bor over tid enten i fosterhjem eller institusjon.
 • Godkjenning av fosterhjem.
 • Rekruttering og oppfølging av besøkshjem. Ønsker du å være besøkshjem ta kontakt på telefon 72 54 22 40.
 • Sikre godt tilsyn i fosterhjemmene gjennom å rekruttere, utrede og veilede tilsynspersoner i fosterhjem.
 • Utrede slektsfosterhjem og utrede adopsjon av fosterhjem.
  Føre saker i fylkesnemnd og i retten.
 • Være en faglig ressurs og støtte i oppfølgingen av barn og unge, samt bistå i akutte kriser.
Avdeling for enslige mindreårige flyktninger

Har ansvaret for å

 • Drive bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger; Emilie Kroghs veg, Ranheimsveien, Midelfartsveg og Ole Øisangsvei.
 • Følge opp ungdom som bor i egen bolig. Ungdom bor enten på hybel, kommunal leilighet eller i husvert.
 • Følge opp barn som er plassert i fosterhjem.
 • Drive en lavterskel og oppfølgingsbase for EM ungdom i Trondheim sentrum.

Her kan du få vite mer om Bo og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i Trondheim.

Byomfattende ressursavdeling
 • Sped- og småbarnsteam jobber hovedsak i familier med barn i alderen 0 - 6 år hvor det er stor bekymring. Vi tar saker fra alle bydelene, samt at noen ansatte også bistår med tilsyn under samvær. Vi samarbeider i noen saker med ansatte fra Tiltaksteam på bydel og de ulike teamene i BRA.
 • Vi har et familieteam som jobber med barn/unge i alderen 6-18 år og deres familier. Oppfølgingen og samarbeidet med familiene består av samtaler med barna/ungdommene og foreldrene, sammen, hver for seg eller begge deler
 • Ungdomsteam er et barnevernstiltak for ungdom i alderen 13-25 år. Vårt fokus er å bidra med støtte, omsorg og kunnskap slik at ønsket utvikling skjer. Målet er at ungdommene skal leve et godt ungdomsliv og på sikt blir aktive og likeverdige deltakere i samfunnet. Alle ungdommene må ha et vedtak fra barnevernet i sin bydel for å få hjelp fra oss.
 • Ambulant familieteam er et fleksible miljøterapeutiske team som jobber med enkeltindivid, med familien som helhet og med barn fra nyfødt og opp til voksen alder. Teamet sikrer også gode tilsyn under samvær med biologiske foreldre 
 • Oppfølgingsteam Opal som jobber i hovedsak med enslige mindreårige flyktninger og drifter en lavterskelbase i sentrum av Trondheim. 
Barnevernsvakta

Barnevernvakta ivaretar den barnevernfaglige akuttberedskapen i Trondheim kommune og ytterligere 22 kommuner i Trøndelag, Møre- og Romsdal og Innlandet etter klokka 15.30 på virkedager samt helge- og helligdager.

Les mer på  om Barnevernsvakta på Trondheim Kommunes hjemmesider

Om oss

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjeneste for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barneverntjenester og opplæring.

BFT er kommunens samlede tjenester for barn og unge i alderen 0-25 år. BFT består av medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialfaglig arbeid. Vi har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen vår til beste for barn og unge, og deres familier. BFT Omsorgsenheten er en byomfattende enhet som har ansvar for barn og unge som bor både i og utenfor hjemmet, blant annet enslige mindreårige flyktninger (EM). I tillegg har vi Barnevernsvakta og en byomfattende ressursavdeling som skal gi mer samordna, presis og fleksibel hjelp til hver enkelt familie vi følger opp.

Vi trenger flere fosterhjem. Er du interessert, se Fosterhjem i Trondheim

Alle våre tiltak er hjemlet i barnevernloven.

Årsrapport BFT Omsorgsenheten 2019

Årsrapport BFT Omsorgsenheten 2020

 

Nyttige nettsteder

Bestilling av tjenester fra BFT Omsorgsenheten

Hvem kan bestille: BFT bydel i Trondheim kommune og barneverntjenester i andre kommuner i Trøndelag.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 027700

Adresse: Vestre Rosten 81, 7075 TILLER

Leder

Tom Døsvik
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Lise Krogstad Abelvik

Avdelingsleder IV

Direktetelefon:

E-post:

Nagiballa Raz Mohammed Akbari

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Mahdi Salh Alaboud

miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Therese Karlsen Alexander

Barnevernspedagog m/master I

Direktetelefon:

E-post:

Basel Ziad Alzohaily

miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Basel Ziad Alzohaily

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Jens-Andre Amundsen

Miljøterapeut II

Telefon:

E-post:

Cecilie Angen

Sosionom IV

Direktetelefon:

E-post:

Joyce Asare Arthur

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Andrea Marcella Damgaard Arum

Spesialpedagog m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Gry Cecilie Aspen

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Arild Ingar A Aune

Husvert

Telefon:

E-post:

Ingrid Renée Austinat

Assistent

Telefon:

E-post:

Carlos Roberto Ayala y Pocasangre

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Zeynep Aydilek

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Vahid Azarirad

Miljøterapeut m/master I

Direktetelefon:

E-post:

Preeti Bains

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Tedros Gebrihiwet Baire

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Hildremyr Bakkemo

Sosionom III

Direktetelefon:

E-post:

Sigrid Lie Benjaminsen

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Ingri Johanne Berge-Ødegaard

Miljøveileder m/fagsk. 1,5-år

Direktetelefon:

E-post:

Bente Elis Bjerkmo

Barnevernspedagog IV

Direktetelefon:

E-post:

Tone Schjei Bjørnes

Kontorfagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Stefano Bratli

Sosionom II

Direktetelefon:

E-post:

Andrea Bandlien Bratseth

miljøterapeut

E-post:

Helene Bredal

Miljøterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Ann Nicole Nilsen Brekstad

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Magnus Brendeløkken

Miljøterapeut

E-post:

Jannicke Margrete Brevik

Barnevernspedagog III

E-post:

Camilla Buvik

GAT-koordinator

Direktetelefon:

E-post:

Pål Børmark

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Iselin Hoås Børset

Miljøterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Miriam Bøttcher

Miljøterapeut m/master

Telefon:

E-post:

Else Margrethe Baardsgaard

Psykologspesialist II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Arul Canicious

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Ann Elin Dalåmomo

Avdelingsleder II

Direktetelefon:

E-post:

Arne Ivar Denstad

Miljøarbeider III

Telefon:

E-post:

Ane Silje Arntzberg Eger

Barnevernsped. m/master

Direktetelefon:

E-post:

Karl Kristian Listanco Einmo

Barnevernpedagog lll

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Helene Selliseth Ellard

Fagleder/Fagutvikler

Direktetelefon:

E-post:

Hanne-Mari Engan

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Odd Egil Sumstad Erlandsen

miljøterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Bjørnholm Ezeh

Sosionom III

Direktetelefon:

E-post:

Atiqullah Faizy

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Mina Victoria Fathi

miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Julie Broch Fiskaa

Miljøterapeut III

Telefon:

Direktetelefon: (+47) 47601485

E-post:

Therese Fjellheim

Barnevernspedagog IV

Direktetelefon:

E-post:

Mona Fjellstad

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Nina Flekstad

Miljøterapeut II

Telefon:

E-post:

Marte Flønes

miljøterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Forbergskog

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Stine Marie Gabrielsen

Miljøterapeut

E-post:

Miriam Adwoa Ganaah

Miljøterapeut II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Elin Kristin Gartland

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Ståle Skjølsvold Geving

Familieterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Grethe Gevoll

Barnevernspedagog V

Direktetelefon:

E-post:

Jorun Godø

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Marit Einbu Gregersen

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Lise Grønli

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Marit Elvan Grønås

Barnevernkonsulent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Mari Grøset

Sosionom V

Direktetelefon:

E-post:

Bente Berget Grøtte

Barnevernspedagog

E-post:

Vera Kalland Günther

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Umit Güven

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Runhild Helbjørg Kjelsrud Gaare

Barnevernsped. m/master

Direktetelefon:

E-post:

Alice Gåsbakk-Buhaug

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Emmanuel Habarurema

Miljøterapeut III

Telefon:

E-post:

Fatemeh Hajimahmoudian

Miljøterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Hammerås

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Ingunn Helen Hanken

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Anita Ingeborg Jenny Hansen

Saksbehandler

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Waal Hansen

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Vibeke Haugen

Miljøterapeut III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Julie Elisabeth Haugum

Husvert

Direktetelefon:

E-post:

Hege Hemmingby

Sosionom II

Direktetelefon:

E-post:

Marit Hemmingby

Miljøterapeut III

E-post:

Karianne Hepsø

Barnevernspedagog IV

Direktetelefon:

E-post:

Siri Hermo

Miljøterapeut IV

Direktetelefon:

E-post:

Solvår Hernes

Avdelingsleder IV

Direktetelefon:

E-post:

Mona Hoel

Avdelingsleder V

Direktetelefon:

E-post:

Karin Hoemsnes

Barnehagelærer m/master

Direktetelefon:

E-post:

Karin Hoemsnes

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Bjørg Kjersti Holden

Miljøterapeut IV

Direktetelefon: (+47) 47601485

E-post:

Monica Hou-Bjørklund

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Ruth Valerie Wanjiku Kangu Hågensen

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Eva Merete Kvalstad Håkansson

Saksbehandler

Direktetelefon:

E-post:

Mahmoud Ibrahim

Miljøarbeider IV

Telefon:

E-post:

Frøydis Gaasø Indrestrand

Miljøterapeut III

Telefon:

E-post:

Marianne V. Ingvaldsen

miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Anne Berit Reinertsen Iversen

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Nina Ringdal Jacobsen

Barnevernspedagog IV

Direktetelefon:

E-post:

Rikke Steen Jensen

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Stine Elisabeth Jensen

Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Marit Kristine Jensås

Miljøterapeut III

E-post:

Anniken Johansen

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Daljit Kaur Jørgensen

Marte Meo-koordinator

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Johannessen Jørgensen

Miljøterapeut I

E-post:

Manal Jaali

miljøterapeut

E-post:

Boss Kadomo

miljøterapeut

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ognjen Kapor

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Mohamed Abdel Karim

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Julia Karlsen

Sosionom III

Direktetelefon:

E-post:

Yuksel Kayhan

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Yuksel Kayhan

Sosionom

Telefon:

E-post:

Ragni Bentsen Kjørstad

Miljøterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Ligita S Kleppe

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Knudsmoen

Barnevernspedagog I

E-post:

Addah Eunice Koburunga

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Ane Kommedal-Lerfald

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Hilde Korneliussen

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Nina Kathryn Kossack

Miljøterapeut III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Salah Kreker

miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Heidi Sverresdatter Kvam

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Celine Borge Larsen

Barnevernsped. m/master

Direktetelefon:

E-post:

Tuva Moan Leraand

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Anita Lian

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Maiken Lidahl

Sosionom m/master

Direktetelefon:

E-post:

Monika Lidahl

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Nadia Ludvigsen

Miljøterapeut m/master

Telefon:

E-post:

Ingvill Lund

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Mary Morrison Lund

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Omar Lyngstadås

miljøterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Frid Tverå Lysfjord

Assistent

E-post:

Merethe Løkke

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Samrawit M Wube

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Anita Holmgren Meder

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Jan Karle Melting

Sosionom IV

Direktetelefon:

E-post:

May Helene Mikalsen

Økonomikonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Lars Bendik Mikkelsen

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Une Brenna Mikkelsen

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Mohammad Esrar Miralikhail

miljøarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Bodil Moen

Barnevernspedagog I

Telefon:

E-post:

Line Moen

Miljøarbeider

E-post:

Siv Helen Mollan

Barnevernspedagog IV

Direktetelefon:

E-post:

Monika Mortensen

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Moshaug

Miljøterapeut VIII

E-post:

Vera Alekssevna Mossounova

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Enayatullah Mujaddidi

miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Tale Solvang Myhrer

Miljøterapeut

E-post:

Gunn-Elin Brovold Myrene

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Åshild Skoglund Myrvang

Saksbehandler

Direktetelefon:

E-post:

Nazanin Neshat Vahid

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Mia Berge Nilssen

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Randi Bjørbak Nyhagen

Fagutvikler plasserte barn

Direktetelefon:

E-post:

Julie Kristoffersen Nystuen

Student ho 3.år

Direktetelefon:

E-post:

Vera Ofori-Kwaah

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Edel Olsen

Kontorfagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Julie Stormo Olsen

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Sandra Stordahl Olsen

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Wanja Pettersen

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Ramsland

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Jaheda Rasikh

Sosionom III

Direktetelefon:

E-post:

Qudsia Rasikh

Miljøterapeut

E-post:

Mariam Rasouli

Miljøarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Silje Christin Reberg

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Anna Evelina Burström Refseth

Sosionom III

Direktetelefon:

E-post:

Magnus Refseth

Barnevernspedagog I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Roger Jakobsen Rehaug

Barnevernspedagog II

Telefon:

E-post:

Aina Sandnes Rein

Saksbehandler

Direktetelefon:

E-post:

Torkild Rune Reinfjell

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Hanna Reinhardtsen

miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Sandra Reitan

Vernepleier

Direktetelefon:

E-post:

Ali Shahab Rezaii

miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Kirsti Rokkones

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Joakim Andre Romsås

Miljøterapeut III

E-post:

Ann Kristin Røttereng

Teamkoordinator I

Direktetelefon:

E-post:

Ann-Karin Røvik

Kontorfagarbeider II

Direktetelefon:

E-post:

Marit Bøhn Sandbæk

Barnevernsped. m/master

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Sandnes

Barnevernsped. m/master

Direktetelefon:

E-post:

Hedda Sandvik

Rådgiver I

Direktetelefon:

E-post:

Nadia Belkis Sedighi

Barnevernsped. m/master

Direktetelefon:

E-post:

Rune Skagen

Bosettingskoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Bente Skaråsen

Baarnevernkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Skomsvold

Barnevernspedagog IV

Direktetelefon:

E-post:

Mari Skuland

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Merethe Knutset Solem

Førstekonsulent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marit Irene Sollie

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Cicilie Beate Sonstad

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Sinisa Spremo

Miljøarbeider IV

Telefon:

E-post:

Astrid Vestvold Starheim

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Henriette Samdahl Stensen

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Helle Stenskrog

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Therese Storn

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Jeanette Straub

Barnevernsped. m/master

E-post:

Bodil Strøm-Johansen

Familieterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Lena Storbekken Sundli

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Siri Helene Hansen Sundt

miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Gunn Reidun Svaan

Miljøterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Anne-Lise Sørensen

Familieterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Viktoria Sørlie

Barnevernspedagog

Telefon:

E-post:

Thomas Skjemstad Søraa

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Yasir Kamal Saad-Daoud

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Elisabeth Saanum

Miljøterapeut

E-post:

Cathrine Langerud Talgø

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Aleksander Teigen

Teamkoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Kamran Teymouri

miljøarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kamran Teymouri

MIljøarbeider m/fagskole 2-år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Håkon Thon

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Siv Anette Torseth

Miljøterapeut

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jarl Tysnes

Miljøarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Hege Anita N Tømmerdal

Sosionom II

Direktetelefon:

E-post:

Solveig E Tømmeraas

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Sandra Ulla

Sosionom I

Direktetelefon:

E-post:

Sigve Fremo Utheim

Assistent

E-post:

Kristin Valås

Barnevernsped. m/master

Telefon:

E-post:

Merijn Van Der Wekken

Miljøterapeut

E-post:

Ragnhild Vangen

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Trude Vatn

Barnevernspedagog V

Direktetelefon:

E-post:

Steffen André Veiby

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Preben Viker

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Sissel Anita Vold

Konsulent m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Inga Charlotte Wahlberg

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Sidsel Wighammer

Miljøarbeider IV

Direktetelefon:

E-post:

Inger Marie Wilmann

Vernepleier IV

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Fridtjov Witsø

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Espen Wågheim

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Omar Abdallah Yassin

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Jacob Zigo

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Jacob Zigo

Miljøterapeut m/master

Telefon:

E-post:

Gunhild Aa

Konsulent m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Tone Aakre

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Hege Aas

Miljøterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Torunn Aas

Barnevernsped. m/master

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 02.07.2024

027700

Fant du det du lette etter?