For deg som bor i kommunal utleiebolig

For deg som bor i kommunal utleiebolig

Husleie

Hvordan betaler jeg husleie?
 • Husleie skal betales den 20. hver måned. Benytt kontonummer 4213.19.61426 og KID-nummer som følger fakturaen.
 • Det kan være lurt å opprette avtalegiro. Da vet du at husleien blir betalt i tide. Banken din kan hjelpe deg med å opprette avtalegiro.
 • Hvis du ikke har fått faktura må du kontakte Boligadministrasjonen på telefon 72 54 02 88.
Hva skjer hvis jeg er forsinket med betalingen?
 • Det går ikke an å endre forfallsdato. Forfallsdato er bestemt av husleiekontrakten din.
 • Hvis du ikke betaler husleie innen fristen vil du etter 15-20 dager få et inkassovarsel med purregebyr.
 • Hvis du ikke betaler dette går husleien til inkasso med høyere gebyr (inkasso-omkostninger).
 • Hvis du ikke betaler det du skylder etter dette risikerer du å miste boligen din.
 • Ta gjerne kontakt med Boligadministrasjonen hvis du har spørsmål om betaling av det du skylder. Vi nåes på telefon 72 54 02 88 eller e-post .
Hva koster det å bo i en kommunal bolig?
 • Husleie i Trondheim kommunes boliger varierer med boligens størrelse og beliggenhet.
 • Vi krever ikke depositum.
 • Det varierer hva som er inkludert i husleien. Det kan for eksempel være strøm, oppvarming, tv og internett. Hva som er inkludert står i husleiekontrakten din.
 • Innboforsikring er ikke inkludert i husleien. I følge husleiekontraktens punkt 12 skal du selv forsikre dine eiendeler. Du kan kontakte et forsikringsselskap for mer informasjon og tilbud.
Informasjon om tjenester du må betale for

Noen av tjenestene som gjøres av oss må du betale for:

 • Innlåsing til egen bolig på dagtid: 1.000 kroner
 • Innlåsing til egen bolig på kveld/helg: 2.000 kroner
 • Miljøgebyr for søppel/eiendeler i fellesområder: 1.000 kroner
 • Hjelp fra oss til åpning av tette sluk og avløp på dagtid: 1.000 kroner
 • Hjelp til åpning av tette sluk og avløp på kveld/helg: Faktiske kostnader
 • Hvis rørlegger må tilkalles: Faktiske kostnader

Leiekontrakt

Din leiekontrakt
 • Din husleiekontrakt er en avtale mellom Trondheim kommune som boligeier og deg som leietaker. Kontrakten sier hvilken bolig du leier, hvor lenge og hvor mye du må betale i husleie.
 • Kontrakten regulerer hvilke rettigheter og plikter du som leietaker har. Du kan lese mer om dette i husleielovens bestemmelser.
 • Hvis du har mistet kontrakten kan du kontakte Boligadministrasjonen.

Her finner du kopi av en standard husleiekontrakt for kommunale boliger.

Her finner du kopi av en klausulert husleiekontrakt for kommunale boliger.

Si opp leiekontrakten
 • Hvis du ønsker å flytte før leiekontrakten utløper, må du sende oss en skriftlig oppsigelse. Skjemaet må skrives ut, signeres og leveres på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 eller sendes til følgende adresse:
  Trondheim eiendom v/Boligadministrasjonen
  Postboks 2300 Torgarden
  7004 Trondheim
 • Det er 30 dager oppsigelsestid fra vi mottar oppsigelsen.
 • Nøkler/brikker leveres på Bytorget, Erling Skakkes gate 14.
Når leiekontrakten løper ut
 • Når leiekontrakten løper ut må du flytte ut alle dine eiendeler. Boligen må deretter vaskes godt. Det skal være så godt rengjort at boligen er klar for nye leietakere, og kan sammenlignes med en skikkelig vårrengjøring.
 • Nøklene leveres på Bytorget i Erling Skakkes gate 14.
 • Du trenger ikke å si opp ditt strømabonnement. Det gjør vi for deg.
 • Husk at du må sende flyttemelding til Folkeregisteret.
 • Hvis du fortsatt ønsker å bo i boligen må du søke om fornyelse av din leiekontrakt til ditt helse- og velferdskontor, enten ved Falkenborg eller Lerkendal. Gjør det i god tid før leiekontrakten utløper, slik at vi får tid til å behandle din søknad.
Søk om endringer i ditt leieforhold

Opptak av husstandsmedlem, overtakelse av et leieforhold eller framleie av kommunal bolig.

Søknaden skal leveres på Trondheimsporten, Sorgenfriveien 13. Det kan også sendes i posten:

Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Søk om bytte av bolig eller forlengelse av leiekontrakt

Her kan du søke om å bytte bolig eller forlenge leiekontrakten.

Det er ditt Helse- og velferdskontor, enten ved Lerkendal eller Falkenborg, som behandler søknaden.

Hvis du skal søke til Lerkendal sendes søknaden til:

Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-post:

Hvis du har spørsmål rundt søknaden kan du ringe 72 54 64 00.

Hvis du skal søke til Falkenborg, sendes søknaden til:

Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Falkenborg
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-post:

Hvis du har spørsmål rundt søknaden kan du ringe 72 54 15 00.

Flytting

Flytte inn
Flytte ut

Vil du flytte før leiekontrakten går ut?

 • Du må si opp leiekontrakten skriftlig minst 30 dager før du vil flytte.
 • Du må betale husleie i oppsigelsestiden, også hvis du flytter tidligere.
 • Flytter du og leverer nøkler senere enn oppsigelsestiden, må du betale husleie til og med den dagen du leverer nøkler.

Levering av nøkler til Trondheim eiendom

Nøkler som skal leveres til Trondheim eiendom/boligadministrasjonen legges i konvolutt merket med navn og adresse, og legges i postkassen utenfor inngangen til Bytorget eller leveres i skranken.

Postkassen tømmes daglig.

Oppsigelse kan du levere her.

Dette må du gjøre når du flytter ut

 • Rydde og tømme boligen for dine eiendeler.
 • Vaske grundig. Boligen må være så ren at neste leietaker kan flytte rett inn. I oppsigelsesbekreftelsen finner du en sjekkliste for vask.
 • Dersom du ønsker en felles gjennomgang av boligen med oss, må du ringe Boligadministrasjonen på telefon 72 54 02 88. Dette må avtales senest en uke før du skal flytte.
 • Når du flytter ut vil Trondheim eiendom ta over ditt strømabonnement. Du trenger ikke å si opp strømmen selv.
 • Levere nøkler/brikker på Bytorget, Erling Skakkes gate 14.
 • Meld fra om ny adresse til oss, Folkeregisteret og Posten.

Dersom du flytter til en ny kommunal bolig

 • Nøkler til boligen du flytter fra leveres til oss senest fem dager etter du mottok nøkler til ny bolig.
 • Dersom nøkler ikke leveres innen fem dager, må du betale husleie for begge boligene i hele flytteperioden.

Husordensregler og klager

Husordensregler
Klage på bomiljø

Dyrehold i kommunal bolig

Det er tillatt med kjæledyr når du leier bolig hos oss. Dette forutsetter at dyrene følges opp og ikke er til sjenanse for naboer og nærmiljø.
Trondheim eiendom gir ikke tillatelse til å holde dyr som krever særskilt tillatelse: Se regjeringens sine sider for mer informasjon.

Praktisk hjelp med boligen

Vaktmester

Ved behov for vaktmester, ta kontakt med Boligadministrasjonen på telefon 72 54 02 88

Brannsikkerhet

Røykvarsler

Hvis røykvarsleren piper med jevne mellomrom må du bytte batteri. Du bør bytte batteri én gang i året.

Brannslokkingsapparat

Du må sjekke brannslokkingsapparatet med jevne mellomrom:

Sjekk at måleren på apparatet peker mot det grønne området. Det er også lurt å snu på apparatet noen ganger slik at pulveret flytter på seg.

Se hvordan du skifter batteri i røykvarsler og kontrollerer brannslokkingsapparatet i denne videoen.

Informasjon om brannvern på flere språk finner du hos Norsk brannvernforening.

Nøkler

Bestill ekstra eller ny nøkkel. Nøklene må du betale ved henting.

Kjøkken

Komfyren virker ikke

Har du sjekket om sikringen har gått?

Noen sikringsskap har ikke kapasitet til at du benytter alle platene og stekeovnen samtidig. Skru av alle platene og stekeovnen og vipp opp sikringen eller bytt sikring hvis det er gammel type sikring. Slå på én og én plate, men ikke alle på fullt.

Har du komfyrvakt?

Hvis den piper, trykk på knappen på komfyrvakten for å vise at du er til stede. Hvis du ikke trykker på knappen, kutter komfyrvakten til slutt strømmen til komfyren din. Da må du skru av alle plater, trykke på knappen på komfyrvakten og skru komfyren på igjen.

Video om komfyrvakt.

Bad
 • Vasken eller sluket er tett:

Sluket i dusjen og vannlåsen under vasken bør rengjøres med jevne mellomrom - gjerne flere ganger i året.

Se hvordan du renser sluket i dusjen.

Se hvordan du rengjør vannlåsen.

Vårt ansvar for vedlikehold
 • Sammen med deg skal vi ta vare på boligen din og fellesområdene.
 • Vi tar som hovedregel ansvar for ytre vedlikehold og drift av eiendommen, og det du har krav på etter husleieloven og leiekontrakten din.

Leietakers ansvar for vedlikehold

Dine vedlikeholdsplikter
 • Du har ansvar for å vedlikeholde din bolig innvendig. Du betaler for dette selv.
 • Alt vedlikehold som du plikter å gjøre, skal utføres på en forsvarlig og god måte.
 • Du skal sørge for at boligen til enhver tid er i samme stand som ved innflytting. Med unntak av det som følger av alminnelig slit og elde.
 • Du har ansvaret for renhold av din bolig og eventuell andel av fellesareal.
 • Dersom ikke annet er avtalt, er du pliktig til å vedlikeholde følgende
  • Dørlåser
  • Kraner
  • Toalett
  • Elektriske kontakter og brytere
  • Generelt fast inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen.
 • Du skal renholde og skifte filter i kjøkkenventilator.
 • Du plikter å holde sluk, avløp og rør åpne til og med egen vannlås. Du må sørge for å få disse åpnet om de skulle gå tett.
 • Du har ansvar for at røykvarslere og brannslukkingsapparater er i stand.

Oversikt over hva som er ditt ansvar og som du må ta kostnader for.

Generelle regler
 • Du må erstatte all skade som skyldes deg og din husstand. Dette gjelder også om andre har hatt adgang til boligen eller til eiendommen for øvrig.
 • Du plikter å holde boligen oppvarmet når det er fare for frost. Du er erstatningspliktig for skader ved frost som skyldes deg eller andre i din husstand.
 • Gjenstander som forlates i fellesarealene vil uten varsel bli fjernet.
 • Dørmatter må ikke plasseres slik at de er til hinder for renholdet.
 • Sykler, barnevogner og rullestoler skal settes på anviste plasser.
 • Du kan ikke foreta bygningsmessige endringer eller ombygging, med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra utleier.
 • Trondheim kommune er eier av eventuelle integrerte hvitevarer. Dersom hvitevarene ikke kan repareres, vil utleier eventuelt legge til rette for at boligen kan utstyres med hvitevarer som du selv skaffer og eier.
 • Dersom ikke annet er bestemt av utleier har du som leietaker ansvaret for snømåking, plenklipping og lignende arbeid som for eksempel å holde tomtearealet ryddig.
Melde skade, vedlikeholdsbehov eller mangler i boligen

Her kan du melde skade, vedlikeholdsbehov eller mangler i boligen.

Ta kontakt med Boligadministrasjonen på telefon 72 54 02 88 umiddelbart dersom det oppstår akutte situasjoner og problemer - for eksempel vannlekkasje.

Skjema

Bestille ekstra nøkkel

Oppsigelse av bolig

Endring i leieforholdet

Søknad om bytte av bolig

Søknad om forlengelse av leiekontrakt

Melde feil, mangler eller skade på bolig

Klage på bomiljø

Søknad om parkeringsplass

Søknad om barnevognbod (Anton Kalvaas gt og Nidarholms gt)

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar

Jeg har låst meg ute/kommer meg ikke inn i leiligheten. Hva gjør jeg?

 • Dersom du har låst deg ute, kan du ringe boligadministrasjonen på telefon 72 54 02 88. En driftsoperatør vil da bistå med å låse opp. Dette koster kr 1000. Husk at du også må betale for ny nøkkel dersom du har mistet denne.
 • Har du låst deg ute mellom kl. 14.00 og 09.00 må du ringe vakttelefonen 73 53 78 17. Det koster kr 2000 for bistand i dette tidsrommet.

Jeg har ikke vann. Hva gjør jeg?

 • Dersom du ikke har vann må du sjekke waterguarden i skapet under vasken. Sørg for at området er tørt og restart waterguarden ved å holde inn knappen.
 • Dersom du fremdeles opplever problemer, ta kontakt med boligadministrasjonen på telefon 72 54 02 88.

Jeg har ikke varmtvann i leiligheten. Hva gjør jeg?

 • Dersom du ikke har varmtvann må du først sjekke sikringsskapet for å se om sikringen til varmtvannsberederen er gått. Sjekk også om du har strøm ellers i leiligheten. Dersom du ikke finner noe feil her kan du ringe boligadministrasjonen på telefon 72 54 02 88.

Jeg har ikke strøm i leiligheten. Hva gjør jeg?

 • Sjekk sikringsskapet for å se om noen sikringer har gått.
 • Sjekk strømstans i ditt område.
 • Er alle strømfaktura betalt? Ta kontakt med din strømleverandør for å sjekke.
 • Dersom du har sjekket alt over, kan du ta kontakt med boligadministrasjonen på telefon 72 54 02 88.

Jeg har fått strømregning etter at jeg har flyttet ut. Hva gjør jeg?

 • Du må sjekke perioden du har fått strømregning på. Dette står på fakturaen med fra og til dato. Du kan også ta kontakt med din strømleverandør.

Hva skjer med strømmen når jeg flytter ut?

 • Når du flytter ut av leiligheten og boligadministrasjonen har mottatt nøklene, vil Trondheim eiendom ta over ditt strømabonnement. Du skal ikke si opp strømmen selv. Du vil motta en sluttfaktura fra din strømleverandør. Husk å melde adresseendring og bestille ettersending av post.

Hvor leverer jeg nøkler når jeg flytter ut?

 • Når du flytter skal nøkler leveres på Bytorget i Erling Skakkes gate 14. Dersom du ikke leverer nøklene innen utgangen av din oppsigelsestid, må du betale husleie frem til og med dagen nøklene er levert.

Kontakt oss

Boligadministrasjonen

Telefon: 72 54 02 88

E-post:

Åpningstid telefon: kl. 09.00-14.00, mandag-fredag.

Ved akutte hendelser utenom åpningstid kan du kontakte vår vakttelefon for kommunale boliger på telefon 73 53 78 17.

Postadresse
Trondheim eiendom - Boligadministrasjon
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Helse- og velferdskontor ved Lerkendal

Telefon: 72 54 64 00

E-post:

Helse- og velferdskontor ved Falkenborg

Telefon: 72 54 15 00

E-post:

Sist oppdatert: 04.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward