Hjem Sosiale tjenesterFor deg som bor i kommunal utleiebolig

For deg som bor i kommunal utleiebolig

Husleie

Hvordan betaler jeg husleie?
 • Husleie skal betales den 20. hver måned. Benytt kontonummer 1503.73.54837 og KID-nummer som følger fakturaen. 
 • Det kan være lurt å opprette avtalegiro. Da vet du at husleien blir betalt i tide. Banken din kan hjelpe deg med dette.
 • Hvis du ikke har fått faktura må du kontakte Boligadministrasjonen.
Hva skjer hvis jeg er forsinket med betalingen?
 • Det går ikke an å endre forfallsdato. Forfallsdato er bestemt av husleiekontrakten din.
 • Hvis du ikke betaler husleie innen fristen vil du etter 15-20 dager få et inkassovarsel med purregebyr.
 • Hvis du ikke betaler dette går husleien til inkasso med høyere gebyr (inkassoomkostninger).
 • Hvis du ikke betaler det du skylder etter dette risikerer du å miste boligen din.
 • Ta gjerne kontakt med Boligadministrasjonen hvis du har spørsmål om betaling av det du skylder.
Hva koster det å bo i en kommunal bolig?
 • Husleie i Trondheim kommunes boliger varierer med boligens størrelse og beliggenhet.
 • Vi krever ikke depositum.
 • Det varierer hva som er inkludert i husleien. Det kan for eksempel være strøm, oppvarming, tv og internett. Hva som er inkludert står i husleiekontrakten din.
 • Innboforsikring er ikke inkludert i husleien. Vi anbefaler at du skaffer deg det. Du kan kontakte et forsikringsselskap for mer informasjon og tilbud.
 Informasjon om tjenester du må betale for

Noen av tjenestene som gjøres av oss må du betale for:

 • Innlåsing til egen bolig på dagtid: 1.000 kroner
 • Innlåsing til egen bolig på kveld/helg: 2.000 kroner
 • Miljøgebyr for søppel/eiendeler i fellesområder: 1.000 kroner
 • Hjelp fra oss til åpning av tette sluk og avløp på dagtid: 1.000 kroner
 • Hjelp til åpning av tette sluk og avløp på kveld/helg: Faktiske kostnader
 • Hvis rørlegger må tilkalles: Faktiske kostnader

Leiekontrakt

Din leiekontrakt
 • Din husleiekontrakt er en avtale mellom Trondheim kommune som boligeier og deg som leietaker. Kontrakten sier hvilken bolig du leier, hvor lenge og hvor mye du må betale i husleie. 
 • Kontrakten regulerer hvilke rettigheter og plikter du som leietaker har. Du kan lese mer om dette i husleielovens bestemmelser.
 • Hvis du har mistet kontrakten kan du kontakte Boligadministrasjonen.
Si opp leiekontrakten
 •  Hvis du ønsker å flytte før leiekontrakten utløper, må du sende oss en skriftlig oppsigelse.
 •  Det er 30 dager oppsigelsestid fra vi mottar oppsigelsen.
Når leiekontrakten løper ut
 • Når leiekontrakten løper ut må du flytte ut alle dine eiendeler. Boligen må deretter vaskes godt. Det skal være så godt rengjort at boligen er klar for nye leietakere, og kan sammenlignes med en skikkelig vårrengjøring. 
 • Du trenger ikke å si opp ditt strømabonnement. Det gjør vi for deg.
 • Hvis du fortsatt ønsker å bo i boligen må du søke om fornyelse av din leiekontrakt til ditt Helse- og velferdskontor, enten ved Falkenborg eller Lerkendal. Gjør det i god tid før leiekontrakten utløper, slik at vi får tid til å behandle din søknad.
 Søk om endringer i ditt leieforhold

Dersom du ønsker å søke om opptak av husstandsmedlem, overtakelse av et leieforhold eller framleie av kommunal bolig kan du klikke her

Søknaden skal leveres på Trondheimsporten, Sorgenfriveien 13. Det kan også sendes i posten:

Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Søk om bytte av bolig eller forlengelse av leiekontrakt

Hvis du vil søke om å bytte bolig eller forlenge leiekontrakt kan du klikke her. 

Det er ditt Helse- og velferdskontor, enten ved Lerkendal eller Falkenborg, som behandler søknaden.

 • Hvis du skal søke til Lerkendal sendes søknaden til:

Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-post: hv-lerkendal.postmottak@trondheim.kommune.no

Hvis du har spørsmål rundt søknaden kan du ringe 72 54 64 00.

 • Hvis du skal søke til Falkenborg sendes søknaden til:

Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Falkenborg
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-post: hv-falkenborg.postmottak@trondheim.kommune.no

Hvis du har spørsmål rundt søknaden kan du ringe 72 54 15 00.

Husordensregler og klager 

Husordensregler
 • Når du bor hos oss har du ansvar for å overholde husordensregler. Reglene skal bidra til at både du og dine naboer trives, og forhindre skade på eiendommen. Bor du i et borettslag eller sameie er det deres regler som gjelder.
Klage på bomiljø
 • For at vi skal kunne behandle klager på bomiljø på en god måte vil vi at du sender en skriftlig klage. 

Praktisk hjelp med boligen

Brannsikkerhet
 • Røykvarsler:

Hvis røykvarsleren piper med jevne mellomrom må du bytte batteri. Du bør bytte batteri én gang i året.

 • Brannslokkingsapparat

Du må sjekke brannslokkingsapparatet med jevne mellomrom:

Sjekk at måleren på apparatet peker mot det grønne området. Det er også lurt å snu på apparatet noen ganger slik at pulveret flytter på seg.

Se hvordan du skifter batteri i røykvarsler og kontrollerer brannslokkingsapparatet i denne videoen.

Informasjon om brannvern på flere språk finner du hos Norsk brannvernforening.

Nøkler
 • Dette gjelder for deg som bor i en kommunal bygård:

Klikk her for å bestille ekstra eller ny nøkkel. Nøklene må du betale ved henting.

 • Dette gjelder for deg som bor i borettslag eller sameie:

Du kan gå inn på hjemmesiden til borettslaget eller sameiet og se om nøkler kan bestilles der.

Hvis du ikke finner informasjonen du trenger er er du velkommen til å kontakte Boligadministrasjonen.

Kjøkken
 • Komfyren virker ikke:

Har du sjekket om sikringen har gått? 

Noen sikringsskap har ikke kapasitet til at du benytter alle platene og stekeovnen samtidig. Skru av alle platene og stekeovnen og vipp opp sikringen eller bytt sikring hvis det er gammel type sikring. Slå på én og én plate, men ikke alle på fullt.

Har du komfyrvakt? 

Hvis den piper, trykk på knappen på komfyrvakten for å vise at du er til stede. Hvis du ikke trykker på knappen, kutter komfyrvakten til slutt strømmen til komfyren din. Da må du skru av alle plater, trykke på knappen på komfyrvakten og skru komfyren på igjen.

Her kan du se video om komfyrvakt.

Bad
 •  Vasken eller sluket er tett:

Sluket i dusjen og vannlåsen under vasken bør rengjøres med jevne mellomrom - gjerne flere ganger i året.

I denne videoen kan du se hvordan du renser sluket i dusjen.

I denne videoen kan du se hvordan du rengjør vannlåsen.

 Vårt ansvar for vedlikehold
 • Sammen med deg skal vi ta vare på boligen din og fellesområdene.
 • Vi tar som hovedregel ansvar for ytre vedlikehold og drift av eiendommen, og det du har krav på etter husleieloven og leiekontrakten din.
Leietakers ansvar for vedlikehold
 • Som leietaker hos oss har du ansvar for vedlikehold inne i boligen.
 • Vi ønsker at du tar vare på boligen mens du bor hos oss, og straks melder fra dersom det oppstår en skade som må utbedres.
 • I din leiekontrakt (punkt 6.3) finner du dine vedlikeholdsplikter:
 • Leietaker plikter på egen bekostning å sørge for indre vedlikehold.
 • Leietakeren skal sørge for at boligen til enhver tid er i samme stand som ved innflytting, jf. pkt. 6.1, med unntak av det som følger av alminnelig slit og elde.
 • Er ikke annet avtalt, plikter leieren å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen.
 • Leietaker skal besørge renhold og utskifting av filter i kjøkkenventilator.
 • Leietaker plikter å holde avløp i egen bolig åpne, og ved behov foreta oppstaking av tette avløp.
 • Leietaker plikter også å foreta oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Likeledes har leietaker ansvaret for at røykvarslere og brannslukkingsapparater er i forsvarlig stand.
 • Leietaker må erstatte all skade som skyldes ham selv, hans husstand, framleietaker eller andre som han har gitt adgang til boligen eller til eiendommen for øvrig. Leietaker svarer også for skader ved frost som skyldes ham selv eller noen han er ansvarlig for.
 • Leietaker har ansvaret for renhold av sitt leieareal inkl. eventuell andel av fellesareal.
 • Gjenstander som forlates i fellesarealene vil uten forutgående varsel bli fjernet, eventuelt for leietakers regning.
 • Dørmatter må ikke plasseres slik at de er til hinder for renholdet. Sykler, barnevogner og rullestoler skal settes på anviste plasser.
 • Alt arbeid som leieren plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig.
 • Leietaker kan ikke foreta bygningsmessige endringer eller ombygging, montering av antenne osv. med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra utleier.
 • Trondheim kommune er eier av eventuelle integrerte hvitevarer, jf. kontraktens pkt. 5.2. Hvis hvitevarene ikke kan repareres, vil utleier eventuelt legge til rette for at boligen kan utstyres med hvitevarer som leier selv anskaffer og eier.
 • Leietaker skal holde leieobjektet oppvarmet når det er fare for frost.
 • Har leietaker behov for å bli innlåst i egen leilighet av utleier, påløper det et gebyr som blir fakturert i ettertid.
 • Hvis ikke annet er bestemt av utleier har leietaker ansvaret for snømåking, plenklipping og lignende arbeid som for eksempel å holde tomtearealet ryddig.
Melde skade, vedlikeholdsbehov eller mangler i boligen

Klikk her for å melde skade, vedlikeholdsbehov eller mangler i boligen.

Ta kontakt med Boligadministrasjonen dersom det oppstår akutte situasjoner og problemer - for eksempel vannlekkasje.

Skjema

Bestille ekstra nøkkel

Oppsigelse av bolig

Endring i leieforholdet

Søknad om bytte av bolig

Søknad om forlengelse av leiekontrakt

Melde feil, mangler eller skade på bolig

Klage på bomiljø

Kontakt oss

Boligadministrasjonen

Telefon: 72 54 02 88

E-post: bolig.trondheim-eiendom@trondheim.kommune.no 

Åpningstider er 09.00 - 15.00, unntatt torsdag 09.00 - 14.00.

Ved akutte hendelser utenom åpningstid kan du kontakte vår vakttelefon for kommunale boliger på telefon 73 53 78 17.

Helse- velferdskontor ved Lerkendal

Telefon: 72 54 64 00

E-post: hv-lerkendal.postmottak@trondheim.kommune.no

Helse- og velferdskontor ved Falkenborg

Telefon: 72 54 15 00

E-post: hv-falkenborg.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 08.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?