Livsoppholds- og samværssatser

Livsoppholds- og samværssatser

Regjeringens livsoppholdssatser per måned tilsvarende din husholdsituasjon (inkludert strøm), gjeldende fra 01. juli 2023

  • Enslig voksen: kr 10 724
  • Par: kr 18 164
  • Par enkeltvis: kr 9 082

Livsoppholdssatser per måned for barn

  • 0-5 år: kr 3 432
  • 6-10 år: kr 4 553
  • 11- 14 år: kr 5 747
  • 15- 17 år kr. 6 611 

Det gjøres fradrag i tillegget på 20% for fra og med person nummer 4 i husstanden. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

Samværssatser per måned for barn

         
         
Omfang 0-5 år 6-10 år 11-14 år 15 år +
Samværsklasse 1 (2-3 netter per mnd) kr 317 kr 443 kr 547 kr 623
Samværsklasse 2 (4-8 netter per mnd) kr 1 048 kr 1 467 kr 1 813 kr 2 063
Samværsklasse 3 (9-13 netter per mnd) kr 1 462 kr 2 047 kr 2 529 kr 2 877
Samværsklasse 4 (14-15 netter per mnd) kr 1 836 kr 2 570 kr 3 175 kr 3 612

Det gjøres fradrag i tillegget på 20% fra og med barn nummer 3 som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna. Veiledende satser for boutgifter per måned:

Husholdssituasjon Rimelig boutgift Max dokumentert boutgift
Enslig kr 5 000 kr 9 000
Par/(par enkeltvis) kr 7 000/(kr 3 500) kr 12 000/(kr 6 000)

I tillegg kommer kr 500 per barn, men total boutgift skal ikke overstige kr 13 500 per måned.

Sist oppdatert: 08.07.2024

Fant du det du lette etter?