Hjem Sosiale tjenesterØkonomisk rådgivingLivsoppholds- og samværssatser

Livsoppholds- og samværssatser

Regjeringens livsoppholdssatser pr. måned tilsvarende din husholdsituasjon (inkl. strøm), gjeldende fra 01. juli 2020

Enslig voksen kr 8 989
Par kr 15 223
Par enkeltvis kr 7 611

Livsoppholdssatser pr. måned for barn:

0 – 5 år 6 – 10 år 11 år og mer
kr 2 877 kr 3 816 kr 4 818

Det gjøres fradrag i tillegget på 20 % for fra og med person nummer 4 i husstanden. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

Samværssatser pr. måned for barn:

Omfang 0 – 5 år 6 – 10 år 11 – 14 år 15 år +
Samværsklasse 1 (2 – 3 netter pr måned) kr 256 kr 353 kr 457 kr 528
Samværsklasse 2 (4 – 8 netter pr måned) kr 849 kr 1 167 kr 1 513 kr 1 749
Samværsklasse 3 (9 – 13 netter pr måned) kr 1185 kr 1 629 kr 2 111 kr 2 440
Samværsklasse 4 (14 – 15 netter pr måned) kr 1487 kr 2045 kr 2 650 kr 3 063

Det gjøres fradrag i tillegget på 20 % fra og med barn nummer 3 som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna. Veiledende satser for boutgifter pr. måned:

Husholdssituasjon Rimelig boutgift Max dokumentert boutgift
Enslig kr 5 000 kr 9 000
Par/(par enkeltvis) kr 7 000/(kr 3 500) kr 12 000/(kr 6 000)

I tillegg kommer kr 500 pr barn, men total boutgift skal ikke overstige kr 13 500 pr måned.

Sist oppdatert: 05.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006