Livsoppholds- og samværssatser

Livsoppholds- og samværssatser

Regjeringens livsoppholdssatser per måned tilsvarende din husholdsituasjon (inkludert strøm), gjeldende fra 01. juli 2023

  • Enslig voksen: kr 10 412
  • Par: kr 17 634
  • Par enkeltvis: kr 8 817

Livsoppholdssatser per måned for barn

  • 0-5 år: kr 3 332
  • 6-10 år: kr 4 420
  • 11- 14 år: kr 5 580
  • 15- 17 år kr. 6 418 

Det gjøres fradrag i tillegget på 20% for fra og med person nummer 4 i husstanden. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

Samværssatser per måned for barn

         
         
Omfang 0-5 år 6-10 år 11-14 år 15 år +
Samværsklasse 1 (2-3 netter per mnd) kr 305 kr 407 kr 531 kr 605
Samværsklasse 2 (4-8 netter per mnd) kr 1 011 kr 1 348 kr 1 760 kr 2 003
Samværsklasse 3 (9-13 netter per mnd) kr 1 410 kr 1 881 kr 2 455 kr 2 794
Samværsklasse 4 (14-15 netter per mnd) kr 1 770 kr 2 361 kr 3 082 kr 3 507

Det gjøres fradrag i tillegget på 20% fra og med barn nummer 3 som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna. Veiledende satser for boutgifter per måned:

Husholdssituasjon Rimelig boutgift Max dokumentert boutgift
Enslig kr 5 000 kr 9 000
Par/(par enkeltvis) kr 7 000/(kr 3 500) kr 12 000/(kr 6 000)

I tillegg kommer kr 500 per barn, men total boutgift skal ikke overstige kr 13 500 per måned.

Sist oppdatert: 29.11.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward