Livsoppholds- og samværssatser

Livsoppholds- og samværssatser

Regjeringens livsoppholdssatser per måned tilsvarende din husholdsituasjon (inkludert strøm), gjeldende fra 01. juli 2020

  • Enslig voksen: kr 8 989
  • Par: kr 15 223
  • Par enkeltvis: kr 7 611

Livsoppholdssatser per måned for barn

  • 0-5 år: kr 2 877
  • 6-10 år: kr 3 816
  • 11 år og mer: kr 4 818

Det gjøres fradrag i tillegget på 20% for fra og med person nummer 4 i husstanden. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

Samværssatser per måned for barn

Omfang 0-5 år 6-10 år 11-14 år 15 år +
Samværsklasse 1 (2-3 netter per måned) kr 256 kr 353 kr 457 kr 528
Samværsklasse 2 (4-8 netter per måned) kr 849 kr 1 167 kr 1 513 kr 1 749
Samværsklasse 3 (9-13 netter per måned) kr 1185 kr 1 629 kr 2 111 kr 2 440
Samværsklasse 4 (14-15 netter per måned) kr 1487 kr 2045 kr 2 650 kr 3 063

Det gjøres fradrag i tillegget på 20% fra og med barn nummer 3 som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna. Veiledende satser for boutgifter per måned:

Husholdssituasjon Rimelig boutgift Max dokumentert boutgift
Enslig kr 5 000 kr 9 000
Par/(par enkeltvis) kr 7 000/(kr 3 500) kr 12 000/(kr 6 000)

I tillegg kommer kr 500 per barn, men total boutgift skal ikke overstige kr 13 500 per måned.

Sist oppdatert: 20.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M