Kontaktinfo
Telefon
94873067
Adresse
Dronningens gate 1B
Epost
uteseksjonenitrondheim@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Logo UteseksjonenUteseksjonen i Trondheim er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år.

Uteseksjonen har ansvar for det oppsøkende sosiale arbeidet i Trondheim sentrum, og oppfølgingsansvar for ungdom etter Lov om
barneverntjenester og Lov om Helse- og omsorgstjenester. Arbeidet utføres i
samarbeid med Barne- og familietjenesten i bydelene. Uteseksjonen har også ansvar for Lade Motor Racing. Les om flere tilbud lenger ned på siden.

Uteseksjonen er et lavterskel tilbud der både ungdommen selv, deres familier eller samarbeidspartnere kan ta kontakt for hjelp. Uteseksjonen samarbeider med nært med bydelene og andre instanser som møter risikoutsatt ungdom for å skape endring og bistå ungdom i å mestre eget liv.

Uteseksjonen i Trondheim, BFT Midtbyen