Vaksine

Vaksinasjon og smittevernkontoret Trondheim kommune

Besøksadresse

Erling Skakkes gate 40, inngang A eller C (ved Narvesen)

 

Gratis HPV-vaksine for kvinner født 1991 og senere

HPV-vaksine timebestilling / Book an appointment

Denne timebestillingen gjelder kun kvinner født 1991 eller senere. Andre grupper som får tilbud om gratis HPV vaksine vil få egen påmelding når vi har mottatt disse vaksinene. 

Har du hatt alvorlig allergisk reaksjon ring oss for timeavtale på tlf 90509052

2019 Påmelding kun for de som trenger andre og tredje dose HPV vaksine.                                                                                                      Har du ikke startet opp med første dose HPV vaksine før nyttår, må du fra 1.januar booke ordinær time og betale for vaksinen.

Påskeuken har vi mulighet til HPV vaksinering mandag og tirsdag. Ring for timebestilling 90509052 eller 72540850

  • Påmelding 28. juni Drop in kl.9-10.30 og 13-14.45 Vaksinasjon og smittevernkontoret SISTE DAG!   

Ved spørsmål/avbestilling av time:

Ring telefon 905 09 052 (08.00-15.30), eller send e-post til hpvvaksine.smittevern@trondheim.kommune.no 

Har du tidligere takket nei til HPV-vaksine?

Kvinner som tidligere har takket nei til HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, men som ombestemmer seg, kan benytte tilbudet om gratis HPV-vaksine. Det gjelder også de som har påbegynt HPV-vaksinasjon, men ikke fått alle tre dosene.

Elever i ungdomsskole og videregående skole vil få tilbud om vaksinasjon via skolehelsetjenesten. Dette gjelder både de som ikke er vaksinert tidligere og de som har påbegynt vaksinasjonsprogrammet, men ikke fullført programmet (tre doser). Følg med på skolens informasjonstavler/ - skjermer.

Informasjon om HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 eller senere får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Du må starte vaksineringen før utgangen av 2018.

Du får vaksinen i den kommunen du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å være folkeregistrert i kommunen for å få vaksinen. Vaksinasjonsprogrammet består av tre vaksinedoser. Minimumsintervall mellom dosene er 1 måned mellom dose en og to, 5 måneder mellom dose to og tre.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Hvert år får ca 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65–100 kvinner dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt. Viruset er seksuelt overførbart.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Etter denne perioden vil vaksinene koste i ca. 4000 kr og i tillegg kommer en konsultasjonspris.

Om viruset og vaksinen.

Fra høsten 2018 vil gutter i 7. klasse få tilbud om HPV vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Eldre gutter og menn kan ta vaksinen, men må betale selv.

Information about HPV vaccine

Women born 1991 or later can now (2016-2018) benefit from free human papillomavirus (HPV) vaccination to protect themselves against cervical cancer. Cervical cancer is caused by chronic HPV infection. It can take a number of years to develop cervical cancer, but almost 50 % of those with the disease are under 45 years. HPV is very common and is transmitted through sexual contact. The vaccine is recommended for all young women, whether they have had no, one or more sexual partners. Pregnant women cannot take the vaccine.

Getting the HPV vaccine 

You don’t have to be registered in your local municipality to receive the vaccine, but you have to bring your Norwegian identity number. If you not have received this identity number, you have to bring a letter from the Police immigration office with your DUF-number or D-number.

Book an appointment

Place: Vaksinasjon- og smittevernkontoret
Address: Erling Skakkes gate 40, 7012 Trondheim (see map below)
For more information, please contact us on

Mail: hpvvaksine.smittevern@trondheim.kommune.no 

Phone: 905 09 052.

HPV-vaksine for kvinner født før 1991 og menn

Personer som ikke kommer inn under opphentingsprogrammet, kvinner født før 1991, og menn som ønsker HPV-vaksine kan bestille ordinær time til vaksinering på telefon 72 54 08 50.

Gratis HPV vaksine til andre grupper

Gratis HPV vaksine til andre grupper

Det tilbys gratis HPV vaksine en begrenset periode til følgende grupper:

  • Menn som har sex med menn 
  • Rusavhengige
  • Sexarbeidere
  • Kvinner som har hatt celleforandringer

Oppstart må skje senest januar 2019. Vaksinen må tas 3 ganger. Alle tre doser må være satt innen utgangen av mai 2019. Først til mølla!

All vaksinering skjer på Vaksinasjon og smittevernkontoret på Leutenhaven.

Erling Skakkes gt 40 Inngang A eller C

Tlf 72 54 08 50

Her kan du booke time til vaksinering i 2019:

Influensavaksine

Influensavaksine

For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg!

For spørsmål om influensavaksinasjon henvend deg til din fastlege, eller kontakt Vaksinasjon- og smittevernkontoret i Trondheim på telefon 72 54 08 50 

E-post: vaksinasjon.postmottak@trondheim.kommune.no

Pris

Risikogrupper 150 kr
Andre 200 kr

Sjekk her om du er i risikogruppe

Reisevaksiner

Reisevaksiner

Før du reiser til enkelte reisemål er det viktig at du vaksinerer deg. Husk påfyll av difteri, stivkrampe, kikhoste og polio er anbefalt hvert 10.år. 

I tillegg til vaksinering gir vi reiseråd og veiledning om reisevaksiner og andre vaksiner. Påfyll av difteri, stivkrampe, kikhoste og polio er anbefalt hvert 10. år. 

Timebestilling: telefon 72 54 08 50

Avbestilling av time skjer senest dagen før time. Hvis ikke faktureres et gebyr på 303 kroner. Dette gjelder både voksne og barn. 

For spørsmål ta kontakt på e-post.

Priser

 Konsultasjons- og vaksinepriser for reisevaksiner 

Russ og vaksine mot hjernehinnebetennelse

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim tilbyr vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse for avgangselevene 2019. 

Pris 400 kr.

Ta kontakt med oss for å bestille time til vaksinering!

 

 

 Informasjonsbrev til russ og påmelding

Påmelding vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for russ skoleåret 2018-2019

Trondheim 30.10.18

Til avgangselevene ved de videregående skolene i Trondheim

Tilbud om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom).

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom).

Trondheim kommune vil i løpet av ukene 45, 46, 47 og 48 gi et tilbud om vaksinering til avgangselevene ved de videregående skolene. Dette gjelder også elever som har gjennomført 2-årig yrkesforberedende utdanningsprogram. Her er link til Trondheim kommunes hjemmeside og under overskriften Russ og vaksine mot hjernehinnebetennelse finner du oversikt over hvor og når vaksineringen skal foregå på de enkelte skolene og her  melder du deg på ved å bruke svarskjemaet - “Påmelding vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for russ skoleåret 2018-2019”. Det er kun de som ønsker vaksine som skal sende svar. Svarfrist er tirsdag 06.11.18.

Vaksinen må du betale selv og den vil koste kr. 400.

Du kan betale på forhånd med Vipps. Hvis du ikke har Vipps selv, kan eventuelt dine foreldre betale med Vipps for deg og send deg et skjermbilde av kvitteringen. Kvittering for betalt med Vipps må fremvises ved vaksineringen og må merkes med elevens fornavn og etternavn.

Vipps nummer: 504725 Vaksinasjon og smittevernkon. Du har også mulighet til å betale med betalingskort eller kontanter.  

Mer informasjon finner du på neste side og på nettsidene til Folkehelseinstituttet www.fhi.no/artikler/?id=116225

Dersom du har spørsmål vedrørende vaksineringen, kan du ta kontakt med helsesøster på skolen eller helsesøster ved Vaksinasjon og smittevernkontoret på telefon 72 54 08 55.  

Med hilsen

TRONDHEIM KOMMUNE

Eli Sagvik                                                                 

smittevernoverlege

 

 Russeluer og sprøyter

Russ 2018/19 - Beskyttelse mot smittsom hjernehinnebetennelse

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. Friske personer kan ha meningokokkbakterier i halsen uten å vite om det. Få av disse blir syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittede kan  bakteriene komme over i blodet. Derfra kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør. Omtrent 20 % av de syke får varige, alvorlige følgetilstander (f.eks. hørselsskade, hodepine konsentrasjonsvansker).

Hvordan smitter det?

Bakterien smitter ved nærkontakt. I de fleste tilfellene skjer smitten fra friske som har bakterien i halsen. Bakterien overføres mellom mennesker gjennom spyttdråper. Deling av flasker, glass og kyssing kan være viktige smittemekanismer. Det er vist at røyking, også passiv røyking, svekker motstandskraften og øker smittefaren.

Hvorfor er ungdom spesielt utsatt?

Friske ungdommer har oftere meningokokkbakterier i halsen enn andre. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer, festing og lite søvn gjør at ungdommer kan være spesielt mottakelige for smitte med meningokokkbakterier, og også mer utsatt for å utvikle alvorlig sykdom. Dette gjelder for både russ og andre ungdommer. Siden sykdommen utvikler seg raskt er det svært viktig å komme tidlig til sykehusbehandling. Fyllesyke, utmattelse og meningokokksykdom kan likne på hverandre. Ta ansvar for hverandre dersom noen er syke, særlig hvis de er «sløve» (har redusert bevissthet) eller har feber, og vær rask med og skaff lege.

Effektive vaksiner finnes

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Det fins to ulike typer vaksiner. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk gruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier og som har vært årsak til de fleste tilfellene av meningokokksykdom i denne aldersgruppen de senere årene. Vaksinen koster kr 400.  Det er denne vaksinen som inngår i tilbudet om vaksinering ved de videregående skolene.

Vaksine mot meningokokk gruppe B (Bexsero eller Trumenba) er også tilgjengelig. Det har ikke vært tilfeller forårsaket av meningokokk B hos 16-19 åringer de siste tre årene. Vaksinen koster ca kr 850 eller kr 1000 per dose, avhengig av hvilken vaksine som velges. Det kreves to doser. Du kan bestille time ved Vaksinasjon og smittevernkontoret (tlf. 72540850) hvis du ønsker vaksine mot meningokokk gruppe B.

Ta vaksinen i god tid før russefeiringen

Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. For ungdom som skal delta i russefeiringen anbefales det at vaksinasjonen utføres i god tid før russefeiringen begynner. Beskyttelsen varer i ca. 5 år, slik at vaksinasjon tidlig i videregående skole også vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. Som ved annen vaksinasjon kan disse vaksinene gi bivirkninger hos noen. De vanligste bivirkningene er rødhet og ømhet på stikkstedet og uvelfølelse med hodepine eller kvalme.

 BCG-vaksine

Nye anbefalinger om BCG vaksine

Fra 1/6-2018 gis det ikke lenger en generell anbefaling om BCG-vaksinasjon av helsepersonell eller studenter i helsefag.

Den viktigste grunnen for dette er at risikoen for tuberkulosesykdom i denne gruppen er svært lav. Dette er i tråd med anbefalinger for BCG-vaksinasjon i andre land med lav forekomst av tuberkulose.

Informasjonsskriv fra Folkehelseinstituttet.

Tuberkulosekontroll

De som må teste seg for tuberkulose
  • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.
  • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
  • Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pair-er.

Les mer om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose.

Tuberkulosekontroll - Oppmøte og timebestilling

Drop in: Mandag og tirsdag mellom 08.30-10.30. I perioder med stor pågang kan tuberkulosekontrollen stenge tidligere enn 10.30.

Timebestilling: Kommer

 

Besøksadresse og kontaktinformasjon

Erling Skakkes gate 40, inngang A eller C (ved Narvesenkiosken)

Telefon: 72 54 08 50

vaksinasjon.postmottak@trondheim.kommune.no

Pris

Lovpålagt undersøkelse er gratis.

For andre kr 200.

 

Om undersøkelsen

Du vil få en samtale med helsesøster. Ved behov blir du henvist til lungerøntgen og eventuelt en blodprøve.

Beregn litt ventetid.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Mandag - fredag: kl. 08.15-11.45 og 12.25 - 15.00

Torsdag: kl. 08:15 - 11.45 og 13.30 - 15.00

Telefon: 72 54 08 50

 E-postadresse: vaksinasjon.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefontid

Mandag - fredag: kl. 08.30- 10.30 og 12.30- 14.30

Torsdag: kl. 08.30-10.30 og 13.30- 14.30   

Sist oppdatert: 28.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?