Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim.

Organisasjoner og aktører som ønsker å søke om lån av kommunale lokaler eller tilskudd må være registrert i Aktørbasen. 

Det er viktig at Aktørbasen er oppdatert. Alle organisasjoner må sørge for at informasjonen som er registrert til enhver tid er korrekt.  

NB! Hvis organisasjonen er registrert i Brønnøysundregistrene skal du IKKE opprette en Aktør uten organisasjonsnummer i Aktørbasen. I slike tilfeller vil eventuelle søknader om tilskudd eller lån av lokaler kunne bli avvist. 

Veileder: Hvordan registrere og oppdatere info om organisasjonen i Aktørbasen

Informasjon til idrettsklubber fra Idrettsrådet i Trondheim

Gå til Aktørbasen

Digitalt førstevalg Aktørbasen logo

Aktørbasen