Vernepleier

Vernepleier

Illustrasjonsbilde av ansatte innen helse, sittende i en tjenestebil

Som vernepleier hos oss vil du hjelpe folk til å være mest mulig selvstendig i eget liv, og bidra aktivt for å forebygge funksjonsfall og helseskade. Målet er at tjenestemottakerne skal kunne delta på ulike arenaer på lik linje med alle andre, uansett funksjonshemming. 

De fleste vernepleierne i kommunen jobber ved bo- og aktivitetstilbudene våre. I tillegg jobber flere på sykehjem, innen tjenester i hjemmet, rusomsorgen eller psykisk helse. Du vil også finne stillinger i barnehage, skole og fritidstilbud. Vernepleiere arbeider også i NAV og ved helse- og velferdskontor.

Vernepleier i bo- og aktivitetstilbud

Som vernepleier er det mange karrieremuligheter ved bo- og aktivitetstilbudene våre. Du kan jobbe i botilbud, aktivitetstilbud, ambulant team eller i avlastning. Vernepleierne blir gjerne tilbudt lederansvar i takt med økende erfaring og kompetanse.

Arbeidsoppgavene til en vernepleier i bo- og aktivitetstilbudene spenner vidt, men det meste handler om habilitering. Viktige oppgaver er å: 

  • jobbe målrettet for at personer med ulike funksjonshemminger opplever størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet, på deres egne premisser
  • administrere medisiner
  • hjelpe til med praktiske gjøremål

Som nyansatt får du også tilbud om å være med i vår mentorordning.

Trondheim kommune har lønn etter KS-tariff, og lokale tillegg. Spør gjerne om dette ved et eventuelt intervju.

Tilbake til Jobb i helse

Sist oppdatert: 21.06.2023

Fant du det du lette etter?