Boligsoneparkering i Ila

Boligsoneparkering i Ila

Overnevnte plan er 03.03.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

I Ila finnes det rundt 300 parkeringsplasser på offentlig gategrunn. Offentlige gater uten parkeringsregulering vil være åpen for alle, og Ila er et sentrumsnært område der de fleste gatene er uten parkeringsregulering. Dette medfører at det er attraktivt for andre enn de som har tilhørighet til området å parkere her, såkalt fremmedparkering. Det kan blant annet være personer som jobber i sentrumsområdet og som ikke har gratis parkering ved sin arbeidsplass, beboere i nærliggende områder der det finnes parkeringsregulering, eller besøkende til friområder og lignende i Ila eller til sentrumsområdet for øvrig. Dermed kan det til tider være utfordrende for de med tilhørighet til området å finne ledige parkeringsplasser i nærheten av sin bolig.

Saksdokumenter

Saksfremlegg

Saksprotokoll

Innkommende merknader

Skiltplan

 

Klageadgang

Ingen klageadgang

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Sist oppdatert: 20.03.2021