Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene, om oppdeling av bolig til hybler - Ingen klageadgang på denne planen

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene, om oppdeling av bolig til hybler - Ingen klageadgang på denne planen

Overnevnte plan er 13.06.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Innenfor områdene Rosenborg, Møllenberg, Singsaker, Kalvskinnet, Øya, Elgeseter, Lademoen, Berg og Bakklandet, nærmere avgrenset på vedlagt kart som viser virkeområdet, kreves tillatelse fra kommunen for å dele opp bolig til hybler.
Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, skal det tas hensyn til om det etter kommunens skjønn er en forsvarlig utnytting av boligmassen.
Dersom bolig er oppdelt til hybler i strid med bestemmelsen her, kan kommunen påby at den settes i stand slik at den kan tjene sitt opprinnelige formål.

Saksdokumenter

Kart over virkeområder
Retningslinjer for behandling av søknader

Vedtak  og saksfremstilling

Klageinformasjon

Ingen klageadgang på denne planen.

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse: 18/29028

Sist oppdatert: 30.09.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward