Planprogram på høring Kommuneplanens samfunnsdel

Frist for innspill: 29.10.2020

Planprogram på høring Kommuneplanens samfunnsdel

Den 11.08.2020 vedtok formannskapet å legge planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ut på høring og offentlig ettersyn.

Sammendrag

Trondheim kommune skal lage en ny samfunnsplan for byen som skal gjelde for de neste tolv årene.

Samfunnsplanen er Trondheims og kommunens viktigste overordnede plan. Planen setter mål for hvilken by vi ønsker å ha i 2032, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for å nå dem.

Den nye samfunnsplanen skal være ferdig sommeren 2021.

Hvordan arbeidet med samfunnsplanen skal gjennomføres, er nå foreslått i et såkalt planprogram.

Planprogrammet beskriver:

  1. Formål og mandat for arbeidet.
  2. Nasjonale, regionale og lokale forventninger og føringer.
  3. Kunnskapsgrunnlag og utredningstema.
  4. Mål for planprosessen.
  5. Opplegg for medvirkning og kommunikasjon.
  6. Organisering, fremdrift og økonomiske rammer for planprosessen.

Etter høringsperioden, vil programmet med innkomne høringsinnspill bli lagt fram for politisk behandling og fastsetting i formannskapet.

Planprogrammet, slik det endelig vedtas, vil utgjøre formannskapets bestilling til innhold og prosess for arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel.

Saksdokumenter

Mer informasjon om planprogrammet og det videre arbeidet finner du på disse nettsidene, hvor du også kan medvirke:

Har du spørsmål om arbeidet med samfunnsplanen, ta kontakt med Kristin Solhaug Næss eller Hans Petter Wollebæk.

Medvirkning

Vi ønsker nå dine innspill og forslag til hvordan arbeidet med samfunnsplanen skal gjennomføres. Hvem mener du bør være med i arbeidet, og hvilke tema bør vi snakke om? Hvor kan vi lage gode møteplasser for å snakke om framtida og drømmene vi har for Trondheim?

Du kan komme med innspill og forslag til planprogrammet på tre måter:

  • Gå inn på Borgerkraft
  • Sende e-post til:
  • Per post til: Trondheim kommune, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Alle innspill må merkes med saksreferanse: 20/46547

Saksreferanse: 20/46547

Sist oppdatert: 24.09.2020

Gå til toppen

arrow_upward