Klæbu: trafikksikkerhetsplan 2020-2024, igangsatt arbeid med handlingsprogram

Frist for innspill: 18.10.2019

Klæbu: trafikksikkerhetsplan 2020-2024, igangsatt arbeid med handlingsprogram

Klæbu og Trondheim kommuner slås sammen fra 2020. Beboere og organisasjoner i Klæbu inviteres til å gi innspill til ny trafikksikkerhetsplan for nye Trondheim kommune.

Trafikksikkerhetsplanen legger grunnlaget for arbeidet med trafikksikkerhet i Trondheim kommune. Det er igangsatt arbeid med å lage en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2020-2024. Planen forventes ferdig vinteren 2020.

Lenger ned på siden kan du sende inn ønske om konkrete trafikksikkerhetstiltak.

Framdriftsplan

Forslag til framdriftsplan for arbeidet med trafikksikkerhetsplanen

Planprogram

Det er laget et planprogram og gjort en analyse av trafikkulykker som har skjedd i Trondheim kommune de siste ti årene. På bakgrunn av dette er det vedtatt mål og føringer for det videre arbeidet med trafikksikkerhet.

Dokumentene kan leses her:

Vedtatt planprogram for trafikksikkerhetsplan 2020-2024

Analyse av trafikkulykker i Trondheim kommune 2008-2017

Handlingsprogram

Det er igangsatt arbeid med å lage et handlingsprogram med prioriteringsliste over konkrete trafikksikkerhetstiltak som ønskes utført. Denne lista vil være et kunnskapsbasert grunnlag for kommunens innspill til nye trafikksikkerhetsprosjekter i Miljøpakken og for forvaltningsarbeidet i Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen.

Dagens Klæbu kommune har et vedtatt handlingsprogram for trafikksikkerhet til ut året 2020 i gjeldende trafikksikkerhetsplan.

Vi ønsker å få kjennskap til eventuelle nye problempunkter og ønsker om tiltak fra beboere og organisasjoner i Klæbu. Vi tar imot alle forslag til tiltak som kan bedre trafikksikkerheten.

Send inn forslag til trafikksikkerhetstiltak

Fristen er 19.10.2019 for å foreslå trafikksikkerhetstiltak i Klæbu til handlingprogrammet, se knapp nederst på siden. Last gjerne opp kart eller bilder sammen med innspillet.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 19/4593

Sist oppdatert: 19.08.2019