Planprogram på høring. Kommunedelplan for naturmangfold

Planprogram på høring. Kommunedelplan for naturmangfold

Formannskapet vedtok i sak PS 209/20 å legge “Kommunedelplan for naturmangfold 2021-2032 - forslag til planprogram” ut på høring og offentlig ettersyn.

Vi ber om at uttalelser og innspill til planprogrammet sendes skriftlig til .

eller:

Trondheim kommune
Miljøenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Frist for innspill: 09.10.20

Kopi av saken kan oversendes på e-post eller med vanlig post ved forespørsel. Planprogrammet kan også gjennomleses på Bytorget.

Saksdokumenter:

Sist oppdatert: 02.03.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward