Hjem Kunngjøringer av planerArkiv igangsatt planarbeidPlanprogram på høring. Kommunedelplan for naturmangfold

Planprogram på høring. Kommunedelplan for naturmangfold

Formannskapet vedtok i sak PS 209/20 å legge “Kommunedelplan for naturmangfold 2021-2032 - forslag til planprogram” ut på høring og offentlig ettersyn.

Vi ber om at uttalelser og innspill til planprogrammet sendes skriftlig til miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no.

eller:

Trondheim kommune
Miljøenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Frist for innspill: 09.10.20

Kopi av saken kan oversendes på e-post eller med vanlig post ved forespørsel. Planprogrammet kan også gjennomleses på Bytorget.

Saksdokumenter:

Sist oppdatert: 02.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006