Hjem Kunngjøringer av planerArkiv Klæbu plankunngjøringerIgangsatt: Vassfjellet vinterpark, detaljregulering

Igangsatt: Vassfjellet vinterpark, detaljregulering

MjøsPlan AS og Vassfjellet vinterpark AS har varslet oppstart av arbeid med detaljregulering av Vassfjellet vinterpark.

Skriftlige synspunkter som har betydning for arbeidene kan sendes til: MjøsPlan AS v/Line Danielsen, Postboks 6, 2391 Moelv eller lineirene@mjosplan.no innen 31.05.2019, og med kopi til Klæbu kommune v/Mona Presthus.

Spørsmål kan rettes til Line Danielsen, tlf 91 81 98 86, e-post: lineirene@mjosplan.no.

Varselet om oppstart, grunnlag for oppstartmøte, kart med planavgrensning og tilbakemeldingsbrev fra kommunen etter oppstartmøtet kan ses her:

Kartutsnitt - plangrense for Vassfjellet vinterpark

Varsel om oppstart av planarbeid for Vassfjellet vinterpark

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte

Sist oppdatert: 08.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006