Hjem Kunngjøringer av planerArkiv Klæbu plankunngjøringerOff-ettersyn: Trøåsen nord, detaljregulering, R2016002

Off-ettersyn: Trøåsen nord, detaljregulering, R2016002

Klæbu formannskap har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Trøåsen nord ut til offentlig ettersyn, og sende forslaget ut på høring. Berørte offentlige instanser, lokale organisasjoner, grunneiere m.m. får eget brev om dette.

Uttalefrist er fastsatt til 25. oktober 2019.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til:

Klæbu kommune: Geir Magne Sund.

Plandokumenter med vedlegg kan ses ved å følge linkene nedenfor:

Høringsbrev
Formannskapets sak

Vedlegg til saken:

Reguleringskart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse med merknadsbehandling
Vegplaner
ROS-analyse
Geoteknisk utredning
Overordna VA-plan
Illustrasjonsplan
Samlede illustrasjoner

Øvrige vedlegg til planmaterialet:

Temakart grønt og lekeplasser
Samråd og medvirkning

Sist oppdatert: 17.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006