Off-ettersyn: Trøåsen nord, detaljregulering, R2016002

Off-ettersyn: Trøåsen nord, detaljregulering, R2016002

Klæbu formannskap har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Trøåsen nord ut til offentlig ettersyn, og sende forslaget ut på høring. Berørte offentlige instanser, lokale organisasjoner, grunneiere med mer får eget brev om dette.

Uttalefrist er fastsatt til 25. oktober 2019.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til

Klæbu kommune: Geir Magne Sund.

Plandokumenter med vedlegg kan ses ved å følge linkene nedenfor

Vedlegg til saken

Øvrige vedlegg til planmaterialet

Sist oppdatert: 09.04.2021

Fant du det du lette etter?